Łódzkie: I Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia PomagaMY

Wzajemne wsparcie finansowe w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych to główny cel Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”. W czwartek (29 września) odbyło się I Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia. W trakcie spotkania wybrany został skład zarządu.  

Pomysłodawcą stowarzyszenia PomagaMY jest Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, który z podjęciem tej inicjatywy wyszedł na początku 2022 roku, gdy przez region przechodziły silne wichury i trąby powietrzne. Zarysy zostały opracowane na spotkaniu online marszałka i samorządowców.

– Sytuacja, która się pojawiła w związku z narastającymi zmianami klimatu, które dotarły również do województwa łódzkiego, pokazała, że zwykłe środki i narzędzia jakimi dysponują samorządy nie są wystarczające. Musimy połączyć siły, żeby szybko reagować na nadzwyczajne sytuacje, które mogą występować. Jest to zasadnicza myśl, która nas połączyła w tym stowarzyszeniu. Co ważne nasza pomoc nie ma barw politycznych. Łączy nas chęć pomocy mieszkańcom – powiedział marszałek Grzegorz Schreiber otwierając dzisiejsze spotkanie.

Na I Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia, przedstawiciele 40 samorządów wybrali skład pięcioosobowego zarządu. Funkcję prezesa powierzono Mateuszowi Barwaśnemu, wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Łaskiego. Delegaci wybrali także dwóch wiceprezesów: Krzysztofa Jażdżyka, prezydenta Skierniewic i Krzysztofa Skowrońskiego, wójta gminy Zduny. Skład zarządu uzupełnia dwóch członków: Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa i Andrzej Jaros, burmistrz Wolborza.

Podczas obrad wybrano też skład komisji rewizyjnej. Jej przewodniczącym został Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Dziś budżet „PomagaMY” to ponad 500 tys. zł, z czego 300 tys. zł to wkład samorządu województwa łódzkiego. Wszystko wskazuje na to, że budżet się zwiększy, bo chęć przystąpienia do stowarzyszenia zgłosiło 14 kolejnych samorządów.

zdjęcia: Piotr Wajman

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego