Łódzkie: Grodzisko w Tumie, czyli powrót do przeszłości. Dziś wielkie otwarcie

Do pereł romańskich zabytków na terenie województwa łódzkiego dołączyło grodzisko w Tumie koło Łęczycy. Od piątku, 22 kwietnia, odwiedzający Tum, mogą  przenieść się w czasy wczesnośredniowiecznej Polski: są tu wały, brama, fosa, a także drewniane wieża i studnia. Zrekonstruowany gród to jedna z ciekawszych atrakcji turystycznych Łódzkiego.

– Mamy obiekt, który będzie znakomitym uzupełnieniem średniowiecznej perełki tego terenu, którą jest Kolegiata w Tumie. Zawsze mieliśmy poczucie, że znajdując się tu, jesteśmy w sercu historii – podkreślił Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego podczas konferencji prasowej zorganizowanej z okazji zakończenia inwestycji. Ta, jak przypomniał marszałek, na początku wydawała się bardzo trudna do zrealizowania.

– Gdy zostawałem marszałkiem, wydawało się, że tego projektu nie da się zrealizować. Otrzymałem jasne wskazanie z Ministerstwa Kultury, że są błędy, duże niedociągnięcia. Ale udało się. Wykonaliśmy dużą pracę, żeby przekonać wszystkich tych, którzy mieli wątpliwości i mieli problem, żeby zaakceptować nasza wizję. Zrobiliśmy to, poprawiliśmy to, co trzeba był poprawić, usunęliśmy błędy, przekonaliśmy decydentów, zdobyliśmy kolejne środki i jest – mówił z satysfakcją Grzegorz Schreiber.

Marszałek przypomniał też, że historia grodziska sięga nawet IX i VIII wieku oraz, że Tum pełnił rolę stolicy Polski. Od dziś, jak zaznaczył, wyjątkową atmosferę dawnych czasów mogą poczuć nie tylko mieszkańcy powiatu łęczyckiego czy województwa. – Będziemy chcieli adresować przekaz o tym miejscu do wszystkich rodaków, którzy będą tu przyjeżdżali, żeby poczuli odrobinę tej fantastycznej, średniowiecznej historii – dodał.

Rekonstrukcja XIII-wiecznego grodziska to wspólny projekt Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Starostwa Powiatowego w Łęczycy realizowany pod nazwą „Tum – perła romańskiego szlaku na ziemi łęczyckiej”. Inwestycja objęła budowę przedpola, fosy oraz wałów wraz z wykonaną z pali bramą wjazdową. Po jej przekroczeniu, odwiedzający trafiają na wybrukowany polnymi kamieniami dziedziniec, na którym znajduje się studnia z żurawiem oraz wieża wartowniczo-widokowa. Grodzisko zostało połączone ze skansenem   „Łęczycka Zagroda Chłopska” w Kwiatkówku – z nowego obiektu do skansenu prowadzi stylizowana na średniowieczną, drewniana kładka widokowa. Pełni ona również funkcję edukacyjną, bo umieszczono na niej plansze informujące o innych zabytkach ziemi łęczyckiej, a także o badaniach archeologicznych prowadzonych w Tumie.

Rekonstrukcja grodziska kosztowała prawie 12 mln zł, z czego ponad 7 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ. Celem projektu jest rozwój turystyki, zwiększenie dostępności do dziedzictwa kulturowego oraz utrwalenie walorów historycznych regionu łęczyckiego. To podkreślał też uczestniczący w konferencji Dominik Płaza, dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

– Ten obiekt uzupełnia ofertę turystyczną i jest świadectwem wielkiego znaczenia ziemi łęczyckiej – mówił. – Powiedzenie, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, tu jest możliwe do zobaczenia.

Fot. Piotr Wajman

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego