Łódzkie: Dbamy o pszczoły i ogłaszamy premierę nowego konkursu!

Ich los nie jest nam obojętny. Chcemy je chronić, bo ich egzystencja jest nierozerwalnie związana z naszą. Właśnie dla nich ogłaszamy premierowy konkurs „Chrońmy pszczoły jako czynnik rozwoju przyrody”. W puli mamy 800 tys. zł. Nabór już ruszył!

Do udziału w premierowym konkursie ofert „Chrońmy pszczoły jako czynnik rozwoju przyrody” zaprasza marszałek województwa łódzkiego.

Dlaczego pszczoły potrzebują naszej szczególnej opieki? Przyczyną jest działalność przemysłowa człowieka. Stosowanie pestycydów w rolnictwie, sadownictwie i leśnictwie, szczególnie w okresie kwitnienia roślin, powoduje wymieranie rojów pszczelich i innych owadów zapylających.

Poprzez walkę z najgroźniejszymi chorobami pszczół (zgnilcem amerykańskim i nosemozą) chcemy utrzymać liczebność i zdrowie rodzin pszczelich w województwie łódzkim. Nasz cel to dofinansowanie zadań publicznych, które poprawią los rodzin pszczelich, a wykonanie tych zadań chcemy powierzyć organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

– To już nasz kolejny „zielony projekt”. Przypomnijmy, że projekt „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – Ogrody przyjazne naturze” zakłada przecież zazielenianie naszego regionu, a jeśli razem zamienimy Łódzkie w województwo ogrodów, skorzystają na tym również pszczoły – mówi marszałek Grzegorz Schreiber.

W puli konkursu mamy 800 tys. zł, a nabór wniosków już ruszył i potrwa do 21 kwietnia.

Szczegóły konkursu tutaj: https://bit.ly/42XUjYd

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego