Łódź: Spotkanie z Małgorzatą Nawrocką pt. „Dziecko w świecie zabawek, mediów, idoli i magii”

Nie wszystkie bajki, które oglądają dzieci służą ich rozwojowi. Podobnie jest z zabawkami, czy grami komputerowymi. Niektóre mogą szkodzić na poziomie psychicznym albo duchowym.

W kościele OO. Franciszkanów pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej w Łodzi w niedzielę 29 października po Mszy Św. o godz. 11:30 odbędzie się prezentacja pani Małgorzaty Nawrockiej pt. „Dziecko w świecie zabawek, mediów, idoli i magii”.

Pani Małgorzata Nawrocka jest pisarką, dziennikarką, kulturoznawcą, pedagogiem, współpracuje z redakcjami radiowymi i telewizyjnymi oraz jest mamą trojga dzieci.

POSŁUCHAJ:

Nie wszystkie bajki, które oglądają dzieci służą ich rozwojowi. Podobnie jest z zabawkami, czy grami komputerowymi. Niektóre mogą szkodzić na poziomie psychicznym albo duchowym. Dlaczego po emisji pewnej bajki do szpitali trafiło około 700 dzieci z objawami epilepsji? Co sprawia, że dziewczynkom podobają się brzydkie lalki? W jaki sposób obrzydzają w ich oczach macierzyństwo? Jak działają przekazy podprogowe? Dlaczego niektóre dzieci mają trudności w skupieniu się przy edukacji szkolnej?

Posłuchaj rozmowy Huberta Czarnockiego z Małgorzatą Nawrocką: