List o. Dyrektora do słuchaczy

Drodzy słuchacze i Przyjaciele Radia Niepokalanów!

W sierpniu tego roku, decyzją przełożonych Warszawskiej Prowincji Ojców Franciszkanów, zostałem mianowany na Dyrektora Radia Niepokalanów. Wraz ze mną do Radia przybył o. Robert Serafinowski, który pełni funkcję Gwardiana i redaktora programowego oraz br. Józef Jankowski – dyrektor fundacji Radia Niepokalanów. Mamy kontynuować to dzieło św. Maksymiliana, który pragnął „zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną”. Cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z Wami tworzyć i rozwijać to piękne dzieło na chwałę Pana.

Przed nami święto Zmarłych. Święto, które zachęca nas wszystkich, byśmy skierowali wzrok ku niebu, które jest celem naszej ziemskiej pielgrzymki. Tam oczekuje nas radosna wspólnota świętych. Tam spotkamy się z naszymi drogimi zmarłymi.

Niech ten czas będzie również czasem do refleksji nad przemijaniem, życiem i śmiercią, także Naszą własną.

Umieranie Jana Pawła II było wspaniałą lekcją tego, jak powinniśmy patrzeć na przemijanie na ziemskim padole. 82-letni papież Karol Wojtyła w „Tryptyku rzymskim” czterokrotnie powtórzył: „Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens, ma sens… ma sens… ma sens!”.

Żyjemy po to, by umrzeć i stanąć przed Bożym obliczem i by wraz z Nim cieszyć się wiecznością. Obyśmy mogli stanąć przed Panem z rękoma pełnymi uczynków miłości. Bo tylko miłość trwa wiecznie.

Okażmy także miłość naszym bliskim zmarłym i pomódlmy się za nich, aby w pełni oczyszczeni, mogli na wieki cieszyć się światłem i pokojem Pana.

Modlitwa to najpiękniejszy dar, jaki możemy im ofiarować.

Chcemy wspólnie z Wami modlić  się za Waszych bliskich zmarłych.

Stąd prosimy o wpisanie (czytelnie) na załączonych do listu kartkach swoich zmarłych, za których chcecie się modlić  podczas radiowego Różańca o 19.30 przez cały listopad b.r.

Również każdego dnia, przez cały miesiąc listopad, jeden z kapłanów będzie odprawiał w kaplicy Radiowej Mszę Św. zbiorową za wszystkich poleconych w wypominkach.

Powierzamy Was kochani i Wasze rodziny – żywych i zmarłych – wstawiennictwu Niepokalanej i świętego Maksymiliana. Ufamy, że wspólnie tworzyć będziemy wielkie dzieło miłe Panu Bogu. Z serca błogosławimy i pamiętamy w modlitwie.

o. Grzegorz Klimczyk OFMConv

Dyrektor Radia Niepokalanów