Lektura RN: Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – od 22 lutego 2023

Lektura Radia Niepokalanów na Wielki Post – „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” już od Środy Popielcowej (22 lutego 2023).
Słuchaj: codziennie o godz. 10.45, 16.45 i 22.45.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
„Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.”

Czyta: Benon Wylegała

TOTUS TUUS to droga wskazana przez XVIII-wiecznego bretońskiego mistyka, św. Ludwika Marię Grignion de Montfort.
Według jego nauki człowiekiem TOTUS TUUS staje się ten, kto w pełni świadomie, z miłości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń odda się Chrystusowi przez Maryję.
Taki człowiek otrzymuje największy skarb: Matkę Bożą jako własność.

W takim stopniu, w jakim oddajemy się Maryi, w takim samym Ona oddaje się nam. Też bez zastrzeżeń, z miłości, całkowicie i na zawsze!
TOTUS TUUS może wypowiedzieć tylko ten, kto rzeczywiście cały należy do Niej. A wtedy słyszy od Maryi: TOTA TUA EGO SUM – cała jestem twoja!
Jest o co zabiegać. Owoce tego wzajemnego oddania są wielkie: dusza Maryi mieszka w Tobie, Jej duch przenika Twego ducha, a Jej Niepokalane Serce nakłada się na Twoje serce, Jej udział w łasce staje się Twoim udziałem.

Czeka nas wielkie zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi! Nasza cześć do Maryi przybliża godzinę triumfu Jej Niepokalanego Serca, którym Chrystus pragnie obdarzyć świat. Jeśli nasza maryjność będzie drogą do Chrystusa, jeśli będzie się ona rozwijać w duchu posłuszeństwa Kościołowi… Jeśli realizować się ona będzie na drodze miłości, to wówczas nastanie ta godzina tryumfu. Św. Jan Paweł II wołał: „Wzywam was, byście nie ustawali w oddawaniu czci Maryi. Im bardziej żyjemy i wzrastamy w postawie ufności, tym bardziej Maryja przybliża nam «niezgłębione bogactwa Chrystusa» (Ef 3,8).”

Bądźmy więc wszyscy współtwórcami tej wspaniałej chwili zwycięstwa dobra nad złem, pokoju nad wojną, miłości nad nienawiścią, Boga nad szatanem. Najpierw w naszym osobistym, codziennym życiu!

Jak to zrobić? O tym mówi „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.” Nasza radiowa lektura.