Kto Się Boi Jana Pawła II

Osoba Jana Pawła II to niezwykła postać w historii świata i Kościoła.
Ten Papież jak nikt inny przyczynił się do upadku muru berlińskiego, czy reżimów komunistycznych w dawnych państwach tzw. bloku wschodniego. Wiele dokonał na przywrócenie demokracji w krajach Ameryki Łacińskiej i rozszerzanie przestrzeni wolności na kontynencie afrykańskim i azjatyckim. W fundamentalny sposób wpłynął na historią Polski, wspierając powstanie i działanie „Solidarności” oraz wielu pozytywnych przemian społecznych.
Św. Jan Paweł II odnowił Kościół na niespotykaną skalę. Kościół stał się mniej hierarchiczny, mniej instytucjonalny, mniej klerykalny, bardziej otwarty na dialog a jednocześnie niezmiennie podążający drogą wytyczoną przez Sobór Watykański II. Jego wizja Kościoła w XXI wieku jest ciągłym wyzwaniem wymagającym realizacji.
Jak to często bywa św. Jana Pawła napotykał na opór, jego wizja Kościoła i ładu moralnego w świecie ma wielu wrogów.
Najnowsza książka dwóch wybitnych watykanistów Gian Franco Svidercoschi i Giacomo Galeazzi pt. Kto się boi Jana Pawła II? ukazuje Świętego jako wielką, niezwykłą postać „człowieka sprzeciwu”, który aktywnie sprzeciwiał złu, które spotykał nie bał się o tym mówić z jednej strony. Z drugiej strony jako „człowieka sprzeciwu” budzącego opór i wrogość wśród tych którzy nie zgadzali się z jego wizją Kościoła, wśród tych którzy byli wrogo nastawieni do jednoznacznych i oczywistych zasad moralnych które głosił.
Bardzo cennym elementem tej ciekawie napisanej książki jest wprowadzenie ks. Kardynała Stanisława Dziwisza ma ona charakter osobistego świadectwa i jest przekonującym odparciem zarzutów o tuszowanie pedofilii w Kościele.
„Kiedy Giacomo Galeazzi i Gian Franco Svidercoschi poprosili mnie o napisanie komentarza lub refleksji na temat tej książki, na początku pomyślałem, że odmówię. Wiecie na pewno o moim zdecydowanym zaangażowaniu w polemiki na temat ogromnej plagi pedofilii. Wiecie również o oskarżeniach pod moim adresem (które cały czas zdecydowanie z pełną świadomością odrzucam), jakobym „tuszował” działania niektórych pedofilskich kapłanów, a przede wszystkim ukrywał przed Ojcem Świętym skandaliczne fakty z życia niektórych ludzi, z którymi Papież się spotykał.
Cóż, z początku pomyślałem, że odpowiem „nie” na prośbę autorów tej książki…
Chciałem powiedzieć „nie”, ale potem się zgodziłem.
Musiałem się zgodzić. Musiałem! Mając ogromny przywilej przebywania blisko Karola Wojtyły przez prawie czterdzieści lat, z czego dwanaście w Krakowie i dwadzieścia siedem w Watykanie, musiałem bezwzględnie zaświadczyć o wielkości Jana Pawła II, o jego duchowości i człowieczeństwie, jego apostolskiej odwadze i świętości”. (fragment wprowadzenia ks. kardynała Stanisława Dziwisza).
Pozycja ukazuje głosy sprzeciwu wobec św. Jana Pawła II w bardzo szerokiej perspektywie jego osobistej historii jak i nauczania. Lekką narracją co jakiś czas ubogacają bardzo trafnie dobre cytaty z nauczania Wielgiego Papieża.
Lektura książka pozwala lepiej zrozumieć charakter niezwykłego pontyfikatu jak i mechanizmy rodzącego się sprzeciwu w wielu środowiskach.
„I właśnie po to, by przemóc lęk i chęć odrzucenia, książka ta pragnie przypomnieć o najistotniejszych wydarzeniach z życia i pontyfikatu Karola Wojtyły, przyczyniając się w ten skromny sposób do ponownego odkrycia tego dziedzictwa, aby rozkwitało jak piękna wiosna w celu realizacji misji Kościoła.
Sama pamięć nie wystarczy”. (fragment kończący książkę)
Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa M. Do nabycia m.in. w księgarni internetowej.