Książka: „Wszystko o Jezusie z Nazaretu” ks. Jacka Molki

„Wszystko o Jezusie z Nazaretu” ks. dr. Jacka Molki składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony jest ewangeliom związanym z dzieciństwem Chrystusa. Są to wydarzenia opisane przez św. Mateusza i św. Łukasza.

Druga – najobszerniejsza część książki – to próba zrekonstruowania biografii Jezusa z Nazaretu z historycznego punktu widzenia. Pouczająca i ciekawa lektura prezentuje sylwetkę na tle epoki, w której żył. Wyjaśnione są na przykład takie zagadnienia jak nauczanie w przypowieściach, współczesne Jezusowi zasady judaizmu, Jego tożsamość, i – w końcu – droga do śmierci na Golgocie. Wszystko uzupełnione obszernymi przypisami pomocnymi odkryć i zrozumieć ciekawe fakty o Zbawicielu.

Trzeci rozdział przedstawia nowotestamentowe teksty odnoszące się do Zmartwychwstania Pańskiego i życia, jakie wiedli pierwsi chrześcijanie.

„Wszystko o Jezusie z Nazaretu” to pozycja bogato ilustrowana i zaopatrzona w quiz wiedzy o Bogu-Człowieku, który zmienił bieg historii świata. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Świętego Filipa Apostoła, a patronat medialny nad książką sprawuje m.in. Radio Niepokalanów.