Ks. Jan Twardowski, Bogu się mówi – TAK

Anna Dymna w mistrzowskiej interpretacji poezji ks. Twardowskiego

Ks. Jan Twardowski zwykł mawiać: „Nie bój się powiedzieć Bogu tak, a będziesz świadkiem niezwykłych rzeczy, jakie zaczną się odtąd w twoim życiu”. To myśl, która przerodziła się w tomik „Bogu się mówi TAK” opublikowany właśnie przez Wydawnictwo Świętego Wojciecha, będący niejako testamentem dla czytelników.

Wiersze zebrane w tomie „Bogu się mówi – TAK” traktują o różnych stanach i nastrojach człowieka, nie zawsze łatwych i radosnych. Jan Twardowski, ksiądz, poeta, a przy tym znakomity psycholog, słowami wierszy próbował odnaleźć i wskazać sens tego, co trudne. Do dziś prowadzi czytelników od smutku do uśmiechu, od zagubienia do odnalezienia siebie
i sensu życia, od niewiary do wiary. Wiary, która jest zaufaniem Bogu.

To tomik konceptualny, w którym „ksiądz, który pisał wiersze”, wskazuje i oswaja negatywne emocje spotykające człowieka i przeciwstawia im najpiękniejsze uczucia i emocje jak wiara nadzieja i miłość. Po raz kolejny pokazuje, ze człowiekowi żyje się lepiej, kiedy powie Bogu – TAK.

Audiobook w mistrzowskich interpretacjach

Dołączona do książki płyta dopełnia ją o czytaną i śpiewaną interpretację wierszy. Anna Dymna i Ewa Błoch doświadczeniami własnego życia odpowiadają na pytanie, w jakich sytuacjach mówi się Bogu „tak”. Ich przekaz słów ks. Jana Twardowskiego wyrasta z konfrontacji z codziennością i nabiera cech osobistych, jest autentyczny, wręcz inspirujący.

„Bogu się mówi – TAK” to kolejny tom w serii po bestsellerowych tytułach „Tylko miłość się liczy”, „Słowa najważniejsze” oraz „Wiersze z szuflady”. To wydanie drugie poszerzone, zmienione, wyboru wierszy oraz wstęp napisała Aleksandra Iwanowska.

O autorze:
Jan Twardowski (1915-2006), ksiądz katolicki, poeta, kaznodzieja. Debiutował w 1932 r. na łamach pisma młodzieży szkolnej „Kuźnia Młodych”, którego był współredaktorem (1933-35). Pierwszy tomik wierszy (Powrót Andersena) opublikował w 1937 r. W latach dziewięćdziesiątych minionego wieku znalazł się u szczytu poczytności i należy do czołówki poetów polskich. Różnorodne gatunkowo książki prozatorskie (rozważania, myśli, felietony, aforyzmy, opowiadania dla dzieci) kreują bogaty wizerunek myśliciela, filozofa, przewodnika duchowego i wybitnego kaznodziei.
Otrzymał: nagrody, m.in.: im. Brata Alberta (1978), polskiego Pen Clubu im. Roberta Gravesa (1980), Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (Nowy Jork za 1985), im. Władysława i Nelli Turzańskich (Toronto 1995), Ministra Kultury i Sztuki (1997), Miasta Stołecznego Warszawy (1999), wydawców katolickich „Feniks” (1999), Ikar 2000, „Totus”, zwany „katolickim Noblem” (za 2001); Rady Miasta Stołecznego Warszawy (2005); Marszałka Województwa Mazowieckiego (2005); tytuły, m.in: Kawalera Orderu Uśmiechu (1996), doktora honoris causa KUL (1999); honorowego prałata Jego Świątobliwości (2003); medale, ordery, krzyże, m.in: Medal im. Janusz Korczaka (1980), Order „Polonia Mater Nostra Est” (1999), Medal Senatu Rzeczypospolitej (2000), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2006 pośmiertnie).