KRAJOBRAZY ŻYCIA: Jak rozmawiać z osobą w depresji? – środa, 22 listopada, 20.30

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja stanowi główną przyczynę niesprawności i niezdolności do pracy na świecie, jest także najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji osób dorosłych. Choroba ta dotyka dwa razy częściej kobiet. Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych. Niestety ponad połowa tych przypadków pozostaje nierozpoznana, a spośród osób z rozpoznaną depresją jedynie połowa otrzymuje adekwatne leczenie (cyt. za mp.pl – Medycyna Praktyczna).

Gościem w kolejnym odcinku KRAJOBRAZÓW ŻYCIA będzie Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, które nieodpłatnie udziela pomocy osobom zagrożonym podjęciem próby samobójczej oraz rodzinom po stracie samobójczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Jedna ze specjalistek portalu życie warte jest rozmowy.

Tematem 2 części rozmowy będzie DEPRESJA. Jak pomóc osobie w depresji? Jak rozmawiać? Jakich komunikatów nie powinniśmy używać?

SŁUCHAJ: środa, 22 listopada – godz. 20.30 (premiera) i piątek, 24 listopada – godz. 7.30.

Fot. Małgorzata Łuba za: www.zwjr.pl