Koncert on-line Pawła Piekarczyka upamiętniający 80 rocznicę powstania Armii Krajowej – 14 lutego, 18.00

14 lutego 2022 roku o godz. 18:00 – Zapraszamy na koncert on-line Pawła Piekarczyka upamiętniający 80 rocznicę powstania Armii Krajowej.

Koncert dostępny będzie na Facebooku Fundacji im. Stanisława Pomian Srzednickiego oraz kanale www.youtube.pl .

14 lutego 1942 roku na rozkaz Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego powstała Armia Krajowa, która działała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemcy i ZSRR.

Armia Krajowa była integralną częścią Polskich Sił Zbrojnych podporządkowaną Naczelnemu Wodzowi. Największą operacją militarną było Powstanie Warszawskie. Armia Krajowa w momencie maksymalnej zdolności bojowej liczyła około 390 tysięcy osób w tym ponad 10 tysięcy oficerów.
Partnerem koncertu jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
Partnerem medialnym koncertu jest Radio Niepokalanów oraz portal polanddaily24.com
Organizatorami koncertu są: Fundacja im. Stanisława Pomian-Srzednickiego i Agencja Artystyczna Paweł Komolibus.
ZAPRASZAMY!