Kolejna droga w Łódzkiem bezpieczniejsza

Jezdnia była w fatalnym stanie, miała spękania i ubytki, w dodatku była bardzo wąska, co miało kolosalny wpływ na bezpieczeństwo. To już przeszłość! Kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 450 pomiędzy Wyszanowem i Lubczyną jest jak nowy. Remont właśnie się zakończył.

Niewielki fragment DW 450 przebiega przez nasze województwo, większość jednak znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego. I właśnie to połączenie – na styku regionów sprawia, że jest to tzw. odcinek bramowy. W dodatku 450-tka położona jest blisko węzła na drodze ekspresowej S8 w Wieruszowie, dlatego remont właśnie tego odcinka drogi był tak istotny dla kierowców.

Modernizacja odcinka między miejscowościami Wyszanów i Lubczyna zakładała oczywiście wymianę konstrukcji jezdni, do tego przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi, wybudowano chodniki (400 mb), zjazdy, ścieżkę rowerową z dopuszczeniem ruchu pieszych (950 mb), odwodnienie, oświetlenie drogowego i kanał technologiczny.

Roboty rozpoczęły się w sierpniu ubiegłego roku. Wykonawca zakończył prace kilkanaście dni temu.

– Odcinek ten był w katastrofalnym stanie, a bezpieczeństwo na drogach Łódzkiego to priorytet dla samorządu województwa łódzkiego, dlatego podjęliśmy decyzję o remoncie odcinka Wyszanów – Lubczyna. Pamiętamy również o drogach na krańcach naszego województwa – mówi dziś marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Wartość robót to prawie 8,5 mln zł, z czego 1,5 mln pochodzi z rezerwy subwencji ogólnej.

(fot. Piotr Wajman)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego