Katarzyna Straburzyńska: DOTYK UZDROWIENIA

„Książka jest bardzo inspirująca i potrzebna w tym trudnym czasie dla Kościoła i świata” – tak o najnowszym dziele Katarzyny Straburzyńskiej napisał ks. Piotr Glas. Książka pt. „DOTYK UZDROWIENIA. O uzdrowieniu duszy, emocji, psychiki i ciała” ukazała się właśnie nakładem Wydawnictwa Apostolicum pod patronatem medialnym Radia Niepokalanów. Polecamy!

Tytuł: Dotyk uzdrowienia. O uzdrowieniu duszy, emocji, psychiki i ciała
Autor: Katarzyna Straburzyńska
Wydawnictwo: Apostolicum
Data wydania: 2019

ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Straburzyńska: DOTYK MIŁOŚCI


Książka jest bardzo inspirująca i potrzebna w tym trudnym czasie dla Kościoła i świata.

ks. Piotr Glas


Kiedy człowiek zatraca wiarę i odchodzi od Boga to zazwyczaj wchodzi w sytuacje, które powodują wiele zła i cierpienia. Ale także wtedy, gdy jest w stanie grzechu, poranienia i skrzywdzenia człowiek pragnie być wolnym, zdrowym i kochanym. I w takim stanie – jak zresztą w każdym stanie – ogarnia go miłość Boga. Gdy usłyszy on wołanie Boga w sumieniu i wchodzi na drogę nawrócenia wówczas rozpoczyna się walka o ocalenie, by żyć szczęśliwie. Tylko dzięki Bożemu miłosierdziu człowiek może doznać cudu przemiany.

W książce odnajdujemy historię przejścia z doliny grzechu i duchowej śmierci na wyżyny nowego życia, uzdrowienia i uwielbienia Boga. Autorka doznała wielu chorób i nieszczęśliwych wypadków. Wydobyta z dna grzechu, i uwikłania okultystycznego ukazuje żywe świadectwo miłosiernej miłości Boga. Doświadczenie obecności Boga żywego w zdarzeniach życia powoduje, że dotknięci cierpieniem doznają dotyku uzdrowienia.

A droga do odnowionego życia prowadzi przez uzdrowienie duchowe w sakramencie pojednania, przez modlitwę o uwolnienie, a niekiedy i przez egzorcyzm. Także przez uzdrowienie zaburzonych emocji, wybaczenie sobie i bliźnim, odrzucenie oskarżania Boga. A najpełniej przez spotkanie z Jezusem w Eucharystii.

Nawrócenie i uzdrowienie, także fizyczne jest darem Boga, owocem wiary i modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętych. Związane jest często z pielgrzymowaniem do miejsc świętych. Cud uzdrowienia jest owocem wytrwałej modlitwy nie tylko samego chorego, ale także kapłanów, wspólnoty, rodziny i przyjaciół.

Książka jest zachętą do uporządkowania swojego życia, odbudowania tego, co zostało zrujnowane, by przez dotyk miłosiernej ręki Boga dokonało się uzdrowienie i na nowo wróciła radość życia. Życia w Bogu.

ks. Edmund Szaniawski MIC


Książka Katarzyny Straburzyńskiej Dotyk uzdrowienia – to książka dla odważnych i to odważnych tą wielką odwagą, jakie stawia przed człowiekiem życie ucznia Chrystusa, który chce za Nim podążać. Odwagi wymaga przyznanie się do grzechów, odwagi wymaga zmierzenie się z własnym grzechem i jego skutkami, ale odwagi wymaga także całkowite zaufanie Panu Bogu.

Książka opisująca oczekiwanie na cud uzdrowienia z chorób nowotworowych zagrażających życiu oraz bezgraniczne zaufanie Panu Bogu – wbrew jakiejkolwiek ludzkiej nadziei – jest także niejako pamiętnikiem długiego i bolesnego procesu oczyszczania siebie z wszelkich skutków grzechów. Ta książka uświadamia Czytelnikowi, że każdy grzech wywołuje ogromne spustoszenie w życiu każdego z nas. Pomaga także zrozumieć, że – aby doświadczyć łaski uzdrowienia duszy i ciała – trzeba najpierw przejść przez bolesny proces zmierzenia się ze skutkami własnego grzechu, ale także skutkami grzechów tych osób, często nam bliskich, które nas poraniły.

Książka Dotyk uzdrowienia to także przesłanie wielkiej nadziei – nadziei pokładanej w Panu Bogu, nadziei, że w naszych zmaganiach nie jesteśmy sami, że wspiera nas także Maryja, Matka Jezusa, jak również bliscy nam Święci. W tym przesłaniu nadziei płynącej z książki ważną rolę odgrywają rozmodleni, miłujący Pana Boga nade wszystko kapłani, a także przyjaciele, oraz życzliwi ludzie z naszego otoczenia, których Pan Bóg, wspierając nas w naszych troskach i zmaganiach, stawia na drodze naszego życia.”

Maria Ryś, prof. UKSW