Jubileusz 800-lecia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na Jasnej Górze

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce po raz 28. pielgrzymował na Jasną Górę. W tym roku dziękował za 800 lat swojego istnienia.

Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ rozpoczęła się w piątek 23 lipca Apelem Jasnogórskim i nocnym czuwaniem, a zakończyła w sobotę 24 lipca Drogą Krzyżową na Wałach Jasnogórskich w Godzinie Miłosierdzia. Emilia Nogaj – przełożona narodowa FZŚ zawierzyła wszystkich tercjarzy i ich duchowych asystentów Czarnej Madonnie – Królowej Polski.

Punktem kulminacyjnym była msza św., której przewodniczył o. dr Alojzy Pańczak OFM, a kazanie wygłosił o. prof. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv.

„Święty Franciszek z Asyżu, któremu Bóg zlecił zadanie odnowy ducha wiernych, przemierzał miasta i wioski Italii, wzywając chrześcijan do miłości, pokoju i pokuty. Pasja z jaką głosił słowo Boże, a w większym jeszcze stopniu przykład jego osobistego życia, wywołał taki zapał wśród słuchaczy, że wielu z nich zapragnęło pójść w jego ślady i poddać się jego kierownictwu. Franciszek rozbudził wśród wiernych pobożność i pragnienie doskonalszego życia, uświęcenia własnego według Ewangelii przez życie wśród świata, ale nie według świata” – mówił.

„Przyszliśmy do szczególnego miejsca – Jasnej Góry, aby nie tylko pokazać jak żywy i aktualny jest charyzmat świętego Franciszka, ale zachęcić innych wiernych do praktykowania tego charyzmatu, który jest tak bardzo potrzebny dzisiejszemu człowiekowi. Święty Franciszek jest najwspanialszym darem Boga. Nie stracił nic na swej aktualności i w naszych czasach” – dodał.

Kaznodzieja zachęcił, aby w obliczu powszechnego kryzysu wartości, kontestowanie autorytetu Kościoła, podjąć wzmożone wysiłki na rzecz ewangelizacji ludzi, którzy z różnych powodów znajdują się poza lub obok Kościoła.

Ojciec profesor kazanie zakończył modlitwą do świętego Franciszka z Asyżu: „Św. Franciszku, pomóż nam zachować wierność wobec Kościoła i wypełniać nasze posłannictwo w świecie, wierność Franciszkańskiego Zakonu Świeckich wobec charyzmatu, rozwijać życie ewangeliczne, wspierać jedność rodziny Franciszkańskiej”.

Tercjarze modlili się o radość i odwagę w wyznawaniu Chrystusa, o umocnienie wiary, powołania w duchowości franciszkańskiej. – By z większą mocą nieść Ewangelię w dzisiejszych czasach, tak samo trudnych, skomplikowanych, jak osiem wieków temu – podkreślali.

Do jubileuszu przygotowywano się przez dziewięć lat. W czasie nowenny rozważano przesłanie św. Franciszka z Asyżu z jego „Listu do wszystkich wiernych”.

Choć nie noszą habitów, a jedynym znakiem przynależności do wielkiej rodziny franciszkańskiej jest znaczek „TAU”, to istotą ich działania jest świadczenie o Jezusie, życie w duchu Biedaczyny z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia. Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ) powstał ok. 1221 r. z myślą o ludziach, którzy pełniąc obowiązki swego stanu – małżeńskie, rodzinne i zawodowe – pragnęli realizować Franciszkowe ideały.

Na wielką aktualność duchowości franciszkańskiej we współczesnym świecie zwróciła uwagę Emilia Nogaj, przełożona narodowa wspólnoty. – To przede wszystkim styl życia niosący pokój, zgodę w świecie skonfliktowanym, uczący właściwej pokory – podkreśliła przełożona narodowa.

O tym, że trzeci zakon to nie jest dodatek do życia, to jest sposób na życie mówił Jerzy Czaiński z Poznania, ekonomista mąż, ojciec dwóch córek, dziadek dwóch wnuków. Podkreślił, że istotą apostolatu świeckich franciszkanów są radość i odwaga w świadectwie o Chrystusie. – To jest dziś bardzo potrzebne – przekonywał.

Z kolei o. Arkadiusz Czaja, przewodniczący Konferencji Asystentów Narodowych, Prowincjonalnych i Regionalnych FZŚ w Polsce podkreślił, że „tercjarze to perły w Kościele i naszym zakonie, idą z orędziem o Chrystusie tam, gdzie nie docierają zakonnicy”. Zwrócił też uwagę na potrzebę świadectwa także poprzez solidność pracy, a ta solidność wpisana jest w apostolat tercjarzy.

Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237.

Przez okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.

W Polsce po II wojnie światowej władze komunistyczne dekretem z 1949 r. zakazały działalności ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich, lecz dzięki modlitwie tych, którzy ocaleli oraz wsparciu kapłanów, także świeccy franciszkanie przetrwali.

W 1978 r. papież Paweł VI nadał świeckim franciszkanom odnowioną regułę, która wprowadziła istotne zmiany w organizacji i posłudze Trzeciego Zakonu. Została także zmieniona nazwa wspólnoty na Franciszkański Zakon Świeckich, który odtąd stał się wspólnotą autonomiczną pod duchową opieką Pierwszego Zakonu św. Franciszka: Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów.

„Nawracać się i czynić dobro – to główne nasze cele” – mówią świeccy franciszkanie, przypominając o nazwie wspólnoty nadanej przez św. Franciszka „Bracia i Siostry od Pokuty”.

Wśród podejmowanych zadań franciszkanie świeccy wskazują m.in. na wciąż aktualne apostolstwo dobrego słowa i ducha służby bliźniemu.

Franciszkański Zakon Świecki jest otwarty dla wszystkich pełnoletnich katolików, którzy pragną naśladować św. Franciszka, żyjąc w stanie świeckim według Ewangelii. Obecnie na świecie jest ok. 400 tys. tercjarzy, w tym ponad 6 tys. w Polsce w 544 wspólnotach w 18 regionach.

Patronką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce jest bł. Aniela Salawa, a tercjarzami byli m.in. św. Sebastian Pelczar biskup, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, św. Albert Chmielowski malarz, założyciel zgromadzenia albertynów, św. ks. Zygmunt Gorazdowski opiekun ubogich we Lwowie, Jacek Malczewski – malarz, Józef Haller – legionista, generał Wojska Polskiego oraz sługa Boży kard. Stefan Wyszyński – Prymas Polski.

Na pielgrzymce obecni byli m.in.: prowincjał o. Alan Brzyski OFM z Wrocławia, wikariusz prowincji o. Mirosław Bartos OFMConv z Warszawy i wikariusz prowincji o. Mariusz Kozioł OFMConv z Krakowa.

Więcej na stronie http://fzspolska.pl/
Biuro Prasowe Jasnej Góry/jms

Za: franciszkanie.pl