Inwestycje w Nasielsku i Milanówku ze wsparciem samorządu Mazowsza

Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz budowa strażnicy OSP w Milanówku to inwestycje, które powstaną dzięki wsparciu samorządu Mazowsza. Z budżetu województwa na ten cel do obu gmin trafi w sumie 8 mln zł. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci. W spotkaniu wzięli również udział radni województwa mazowieckiego Marcin Podsędek, Anna Brzezińska i Piotr Kandyba.

NOK w Nasielsku w nowej odsłonie

Jak zauważa marszałek Adam Struzik na rozbudowę ośrodka kultury mieszkańcy Nasielska czekali wiele lat.

– To krok ku nowoczesności. Podopieczni placówki i pracownicy zyskają nie tylko większą przestrzeń i odnowione wnętrza, ale też profesjonalne wyposażenie. A to z kolei doskonały impuls do rozwoju działalności NOKu, poszerzenie oferty i przyciągnięcie nowych słuchaczy.

Dzięki 4 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza ośrodek zostanie rozbudowany. Placówka powiększy się o nowy 4-piętrowy budynek oraz dodatkową kondygnację nad istniejącą częścią. W ramach inwestycji wymienione zostaną m.in. wewnętrzne linie zasilające czy oświetlenie podstawowe i awaryjne. Z kolei scena sali wielofunkcyjnej wyposażona będzie w urządzenia i instalacje oświetlenia technologicznego. Ponadto zamontowane zostanie urządzenie wyposażone w wysokowydajne laserowe źródło światła oraz serwer cyfrowych treści filmowych. W budynku zainstalowane zostaną także urządzenia wentylacyjne, klimatyzacja i urządzenia sanitarne. Oprócz tego pojawi się zasilanie: nagłośnienia scenicznego, oświetlenia scenicznego, nagłośnienia kinowego, mechaniki sceny czy ochrony przeciwpożarowej. Nasielski Ośrodek Kultury wzbogaci się również o nowoczesny system kinotechniczny.

Radna województwa Anna Brzezińska zwraca uwagę, że po remoncie ośrodek stanie się wizytówką Nasielska.

– Mieszkańcy Nasielska zyskają nowoczesną placówkę kultury, bez barier, dostępną również dla osób z niepełnosprawnością. Większa przestrzeń to więcej możliwości, dlatego mam nadzieję, że w nowej odsłonie będzie służył mieszkańcom przez długie lata.

Prace budowlane obejmą też otoczenie ośrodka kultury. Nawierzchnia wokół budynku zostanie utwardzona kostką betonową. Zmiany obejmą też skwer, który zostanie oświetlony, a dodatkowo w jego pobliżu wydzielone zostaną nowe miejsca postojowe, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Przy ośrodku powstanie też strefa parkowa z zielenią niską, liściasty żywopłot. Pojawią się też ławki parkowe, nowa fontanna oraz nasadzenia drzew i krzewów przy kamiennym pomniku, który także będzie wyremontowany. Gmina Nasielsk pomyślała też o najmłodszych mieszkańcach – przy NOK powstaną plac zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa.

To ważna inwestycja na kulturalnej mapie miasta podkreśla Marcin Podsędek wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego.

– Rozbudowany ośrodek to szansa na poszerzenie oferty zajęć czy organizację imprez kulturalnych i artystycznych. Ale nie zapominajmy też, że nowy budynek to także lepsze i bardziej komfortowe warunki zarówno dla pracowników, jak i podopiecznych placówki.

Koszt inwestycji: 14 450 000,00 zł
Kwota dotacji: 4 000 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2021-2022

Nowa siedziba strażaków z Milanówka

Kolejne 4 mln zł samorząd województwa mazowieckiego przekaże do gminy Milanówek. Dzięki temu wsparciu wybudowana zostanie nowa strażnica dla jednostki straży pożarnej w Milanówku, która znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego i jest jedną z najstarszych oraz najczęściej dysponowanych OSP w Polsce.

 – Nowa strażnica to nowe możliwości i większe bezpieczeństwo. Druhowie zyskają nową przestrzeń do przechowywania specjalistycznego sprzętu oraz zaplecze socjalne, a mieszkańcy przestrzeń do organizacji spotkań i aktywizacji – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Obecnie budynek, w którym mieści się OSP w Milanówku posiada dwa boksy garażowe, co umożliwia garażowanie tylko dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, natomiast pozostałe dwa pożarnicze samochody specjalne, jakimi dysponuje jednostka, są parkowane na placu. Kwestia zapewnienia odpowiedniego zaplecza lokalowego jest jedną z kluczowych. Wiąże się bowiem z gotowością operacyjną jednostki, konserwacją sprzętu i jego niezawodnością. Ponadto w strażnicy stacjonuje również karetka pogotowia, dzięki czemu miejsce to zarówno koncentruje służby ratownicze, jak również zapewnia im ciągła gotowość operacyjną. OSP Milanówek swoim działaniem zabezpiecza nie tylko teren Milanówka, ale również pobliskie gminy, a w szczególności Podkowę Leśną, która nie posiada swojej straży pożarnej.

Druhowie stoją na straży naszego bezpieczeństwa, a w swojej pracy bazują na doświadczeniu, umiejętnościach oraz profesjonalnym sprzęcie. Dzięki naszym programom wsparcia możemy zapewnić im lepsze warunki i komfort pracy – podsumowuje radny województwa Piotr Kandyba.

Dodatkowo w budynku prowadzona są zajęcia edukacyjne i kulturalne, w których udział biorą nie tylko dzieci i młodzież, ale i dorośli mieszkańcy miasta. Tu również prowadzone są liczne szkolenia dla dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Koszt inwestycji: 11 350 000,00 zł
Kwota dotacji: 4 000 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022-2024

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego