II Ogólnopolska Pielgrzymka Ewangelizacyjna: Pabianice – Niepokalanów: 10-15 sierpnia 2017

PROGRAM

Dzień I 10 SIERPNIA

Temat dnia: Gleba skalista.
PABIANICE – KUROWICE 24,2 km

6:30 – Msza św. i błogosławieństwo na wymarsz (kościół św. Mateusza, Pabianice)

7:45 – Wymarsz

8:30 – 9:00 odpoczynek Wola Zaradzyńska (kościół) 4,0 km

Godzinki

10:00 – 11:00 śniadanie Rzgów (kościół) 4,8 km

Anioł Pański wraz ze słowem o Rycerstwie Niepokalanej

12:15 – 13:15 obiad Kalino (kościół) 5,5 km

Konferencja z tematu dnia oraz Różaniec

14:15 – 15:15 odpoczynek Wola Rakowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego 4,2 km

Konferencja „Poznaj Maryję”

16:30 nocleg Kurowice 5,7 km

19:00 Msza św z uwielbieniem i modlitwami o uzdrowienie, uwolnienie oraz wstawienniczymi.

Dzień II 11 SIERPNIA

Temat dnia: Gleba wypalona.
KUROWICE – JEŻÓW 30,5 km

6:45 modlitwa w kościele i wymarsz

Godzinki

8:30 – 9:30 śniadanie OSP Borowa 6,4 km

Różaniec

Anioł Pański wraz ze słowem o Rycerstwie Niepokalanej

11:30 – 12:45 obiad Koluszki (kościół) 8,9 km

Konferencja z tematu dnia

14:15 – 15:00 odpoczynek OSP Wierzchy 7,2 km

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Konferencja „Poznaj Maryję”

16:45 nocleg Jeżów 8,1 km

19:00 Msza św z uwielbieniem i modlitwami o uzdrowienie, uwolnienie oraz wstawienniczymi.

Dzień III 12 SIERPNIA

Temat dnia: Gleba w ciernie.
JEŻÓW – SKIERNIEWICE 23,1 km

6:45 – modlitwy w kościele i wymarsz

Godzinki

8:00 – 9:00 śniadanie Słupia (kościół) 4,9 km

Różaniec

10:30 – 11:15 odpoczynek OSP Byczki 6,1 km

Konferencja „Poznaj Maryję”

Anioł Pański wraz ze słowem o Rycerstwie Niepokalanej

12:30 – 14:15 obiad Stare Rowiska (kapliczka) 5,2 km

Konferencja z tematu dnia

Koronka do Miłosierdzia Bożego

15:45 – nocleg Skierniewice(kościół św. Jakuba) 6,9 km

19:00 Msza św. z uwielbieniem i modlitwami o uzdrowienie, uwolnienie oraz wstawienniczymi.

Dzień IV 13 SIERPNIA

Temat dnia: Żyzna gleba.
SKIERNIEWICE – NIEPOKALANÓW 41,5 km

5:30 – modlitwa w kościele i wymarsz

Godzinki

7:00 – 7:45 śniadanie Las Bolimowski 7,3 km

Różaniec

9:00 – 10:30 Msza św. Bolimów, odpoczynek (kościół) 7,8 km

Anioł Pański wraz ze słowem o Rycerstwie Niepokalanej

11:30 – 12:30 odpoczynek Humin (szkoła) 4,7 km

Konferencja z tematu dnia

13:45 – 14:45 obiad Kurdwanów (kościół) 5,2 km

Koronka do Miłosierdzia Bożego i Konferencja „Poznaj Maryję”

17:00 – 17:45 odpoczynek Szymanów (siostry Niepokalanki) 10,5 km

19:00 Niepokalanów 6,0 km

21:00 ognisko Niepokalanów – Lasek

Dzień V 14 Sierpnia
NIEPOKALANÓW

Obchody 76 rocznicy śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbe

8:30 – 9:30 Misterium Męki Pańskiej

9:30 – 10:30 Panorama Tysiąclecia

11:00 Msza św. (główna suma odpustowa)

14:00 Obiad

15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy św Maksymiliana Marii Kolbe

15:30 muzeum św. Maksymiliana Marii Kolbe

17:00 Transitus z mszą św.

19:00 koncert w sali św. Bonawentury

21:00 – 0:00 – nocne czuwanie w kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbe

0:00 – Msza św. w kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbe

Dzień VI 15 Sierpnia
NIEPOKALANÓW

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

8:00 cmentarz ojców Franciszkanów

9:30 muzeum OSP Niepokalanów

11:30 Msza św. (główna suma odpustowa – ołtarz polowy)

14:00 obiad

15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy św Maksymiliana Marii Kolbe

15:30 cela św. Maksymiliana Marii Kolbe

17:00 pasowanie na Rycerza Niepokalanej (kaplica św Maksymiliana Marii Kolbe)

19:00 – powrót autokarami do Pabianic

ok 21:00 Pabianice, kościół św. Mateusza

16 SIERPNIA

godzina 18:00 Msza św. dziękczynna za pielgrzymkę, kościół św. Mateusza, Pabianice

 

Regulamin II Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej: Pabianice – Niepokalanów: 10-15 sierpnia 2017

1. Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem ewangelizacyjnym i religijno-pokutnym. Zatem musi ją cechować duch modlitwy oraz porządek zewnętrzny.

2. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

3. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:

– we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu,

– akceptuje niniejszy regulamin,

– będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki.

4. Osoby niepełnoletnie do lat 16 mogą brać udział w pielgrzymce wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej idącej w tej samej grupie. Osoby w wieku 16-18 lat – na podstawie złożonego przy zapisie, pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.

5. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i Komunii św. oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach. Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych zwracając się do siebie „bracie”, „siostro”; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne); włączają się w różne służby.

6. Pątnikom zabrania się pielgrzymowania poza grupą. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.

7. Przy zapisie pielgrzymi otrzymują informator-legitymację.

8. Wszelkie emblematy pielgrzymkowe pątnicy otrzymują w dniu wymarszu.

9. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:

– odpowiedni, skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana),

– zakaz palenia tytoniu,

– bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych,

– bezwzględny zakaz spożywania środków odurzających.

10. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:

– przepisów o ruchu drogowym,

– zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk itp.),

– wskazań służby porządkowej oraz kierowników poszczególnych grup funkcyjnych.

11. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, składając śmieci do przygotowanych pojemników.

12. Pielgrzymce towarzyszą sanitariaty, z których można skorzystać w wyznaczonych miejscach postojów.

13. O noclegi pielgrzymów zabiegają kwatermistrzowie. Za każdym razem na miejscu noclegu będą obowiązywały przydziały. Niedozwolone są noclegi koedukacyjne. Na noclegu pielgrzymi również zachowują chrześcijańską postawę. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00. Zabiegi higieniczne (prysznic, toaleta) dozwolone są tylko w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy.

14. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.

15. Zabrania się uczestnikom, pod groźbą wykluczenia z pielgrzymki, promowania i rozpowszechniania jakichkolwiek akcji nie mających charakteru religijnego.

16. Pielgrzymce towarzyszą wyłącznie samochody służbowe, odpowiednio oznakowane i zgłoszone u Kierownika Pielgrzymki.

17. Bagaże, oznaczone imieniem i nazwiskiem oraz otrzymanym przy zapisie numerem pielgrzymi oddają na odpowiednio oznakowane samochody bagażowe.

18. Podane w informatorze przewidywane godziny postojów i wyjść są orientacyjne, mogą ulec zmianie.

19. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:

– upomnienie z wpisem do legitymacji pielgrzyma,

– natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników oraz Księdza Proboszcza.

20. Wszelkie dolegliwości zdrowotne pielgrzymi zgłaszają osobom ze służby medycznej.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy oraz punktów programowych z karty pielgrzyma.

22. PAMIĘTAJ, ŻE JESTEŚ CHRZEŚCIJANINEM I PRZYJMUJ WSZYSTKIE DOBRA I NIEWYGODY W POKORZE I POSŁUSZEŃSTWIE, W CICHOŚCI SERCA I UMYSŁU. NIE WYWYŻSZAJ SIĘ PONAD SWOICH BRACI I SIOSTRY, NIE TYLKO TYCH Z PIELGRZYMKI, ALE I TYCH, KTÓRYCH SPOTKASZ PO DRODZE I NA NOCLEGU.

MODLITWA WSTAWIENNICZA

Pamiętaj, żeby zachować powagę przy modlitwie oraz tajemnice, które usłyszysz od osoby, za którą się modlisz.

2. Jeżeli osoba, za którą się modlisz, nie jest z twojej rodziny i nie jesteś kapłanem, nie kładź ręki na głowie. Pamiętaj, że nie posiadasz w takich przypadkach szczególnego namaszczenia którym dysponuje kapłan oraz mąż dla żony i żona dla męża.

3. Modlitwę prowadzi trzyosobowy zespół lub pojedyncza osoba. W zespole wyznaczamy osobę prowadzącą, reszta zespołu unika głośnego modlenia się, żeby nie zagłuszyć słów poznania. Dopiero, jeśli osoba prowadząca zaczyna się modlić, możemy powiedzieć osobie, za którą się modlimy jakie obrazy, słowa, etc. usłyszeliśmy.

OSOBISTE WYPOSAŻENIE

1. Pielgrzymka to rekolekcje w drodze. Zabieramy ze sobą przede wszystkim różaniec, śpiewnik, książeczkę do nabożeństwa.

2. Dokument tożsamości, legitymację szkolną lub studencką.

3. W bagażu podręcznym zalecam posiadać: podstawowe materiały opatrunkowe, leki przeciwbólowe, własne lekarstwa, przybory toaletowe (kremy ochronne, puder lub zasypkę, grube i długie podpaski bez skrzydełek (przyklejamy do podeszwy wewn. buta), itp.).

W DRODZE

Przed wyruszeniem na Pielgrzymkę zadbaj o dobre przygotowanie swojego organizmu. Pamiętaj, że przed tobą długa droga w różnych warunkach atmosferycznych; w dodatku będziesz ok. 10 godzin na nogach – i to dosłownie.

1. Na czas pielgrzymki warto zabrać ze sobą: dobrze rozchodzone buty (najlepiej sandały) o grubej podeszwie – najlepiej o jeden numer większe. Podczas marszu nogi nabrzmiewają i zbyt ciasne buty mogą stać się narzędziem tortur. Skarpety wełniane lub bawełniane (nie elastyczne). Zwróć uwagę, czy skarpety nie ściągają się, albo czy szew nie uwiera. Ubranie skromne, bieliznę osobistą, dres, gruby sweter, nakrycie głowy (koniecznie!), płaszcz przeciwdeszczowy, przybory higieny osobistej, suchy prowiant (zwłaszcza konserwy), chlebak na bagaż podręczny, kubek i sztućce, śpiwór lub gruby koc, namiot.

2. Ubiór powinien być dostosowany do warunków pogodowych. Wiedz jednak, że nawet podczas największych upałów lepiej iść w lekkiej przewiewnej bluzce lub koszuli. Unikniesz dzięki temu przykrych i bolesnych poparzeń słonecznych. Chroń również nogi przed oparami asfaltu – zwłaszcza, jeżeli jesteś uczulony.

3. Idąc w grupie staraj się zmieniać miejsca w czwórce. Jezdnia jest pochyła i nierówna. Zmiana taka zapobiega przykrym następstwom (ostre bóle stawów).

4. Unikaj gwałtownego ochładzania stóp – ulga chwilowa , ale zapalenie ścięgien bardzo możliwe.

5. Jako bagaż podręczny radzę zabrać mały, lekki plecak na szerokich, elastycznych, nie ocierających szelkach. Zwykłe torby noszone w rękach przeszkadzają w marszu i niepotrzebnie nam ciążą. Zabierz co najmniej dwa bandaże elastyczne.

6. Jeżeli używasz stałych leków, koniecznie je zabierz i nie odstawiaj ich samowolnie.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję powyższy regulamin.

 

…………………………………………………………

Podpis pielgrzyma