Harmęże. Porozumienie o współpracy oo. franciszkanów z Muzeum Auschwitz-Birkenau

31 stycznia 2017 r. w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau a Klasztorem Niepokalanego Poczęcia NMP w Harmężach. Ze strony PMAB porozumienie podpisał dyrektor, dr Piotr M. A. Cywiński, stronę klasztorną reprezentował gwardian, o. dr Piotr Cuber OFMConv.

Współpraca pomiędzy obu instytucjami trwa z powodzeniem od dawna. Na przestrzeni ostatnich lat udało się wspólnie zorganizować wiele projektów. Były to między innymi: organizowane na terenie Muzeum konferencje edukacyjne dla kleryków franciszkańskich, sesje naukowe poświęcone postaci byłego więźnia KL Auschwitz Mariana Kołodzieja i jego wystawie „Klisze pamięci. Labirynty”, a także, na terenie Centrum św. Maksymiliana – zwiedzanie wystawy Mariana Kołodzieja przez dziennikarzy, edukatorów, nauczycieli, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stałymi punktami współpracy obu instytucji są również wydarzenia o wymiarze religijnym i patriotycznym. Uroczystości rocznicowe upamiętniające więźniów pierwszego transportu (14 czerwca), rocznica deportacji o. Maksymiliana M. Kolbego do KL Auschwitz (28 maja), rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana (14 sierpnia).

Podpisanie porozumienia daje nadzieję na jeszcze bliższą współpracę dla „skutecznej realizacji wspólnych projektów edukacyjnych i wykonania zaplanowanych zadań”.

Za: franciszkanie.pl