Gość RN: Artur Kolęda z IPN – środa, 14.15

W roku 2021 r. przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia oraz 75. rocznica święceń kapłańskich i 10 – lecie beatyfikacji Papieża Polaka.

Te okazje stały się inspiracją do zorganizowania konkursu „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”. Był to konkurs literacki stworzony przez Biuro Edukacji Narodowej IPN. O konkursie, jego wynikach i innych działaniach Instytutu Pamięci Narodowej związanych z osobą Kardynała Stefana Wyszyńskiego, opowie nam nasz gość – pan Artur Kolęda z IPN. Rozmawiała z nim Paulina Wysocka.

Słuchaj: środa, 14.15