Góra św. Małgorzaty: Obchody 875 – lecia gminy i parafii

W 2020 r. gmina i parafia w Górze św. Małgorzaty obchodziła 875 lat swojego istnienia. Ze względu na minione ostatnie dwa lata – obchód Uroczystości został przeniesiony na 7 września tego roku.

Pierwsza pisemna wzmianka o tej miejscowości dotyczy 1145 r. kiedy to księżna Salomea wraz z synami Bolesława Krzywoustego dokonali zamiany, w zamian za ziemie w Tumie przekazane w 1145 r. księżnej i synom kanonicy otrzymali „kaplicę Matki Bożej położoną na Górze pod Łęczycą”. Właśnie od tamtego czasu w 2020 r. minęło 875 lat.

Obchody tej Uroczystości rozpoczną się 7 września 2022 r. o 9.00 Mszą Świętą w kościele św. Małgorzaty w Górze św. Małgorzaty.  Przewodniczyć jej będzie biskup łowicki ks. prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba. Eucharystia będzie transmitowana przez Radio Niepokalanów. 

Dalsze część Uroczystości odbędą się w Domu Strażaka w Górze św. Małgorzaty. W Uroczystej sesji naukowej swoje referaty wygłoszą: Włodzimierz Frankowski – wójt Gminy, dr hab. prof. UŁ Jolanta Wojciechowska, archeologowie prof. dr hab. Jerzy Sikora i mgr Aleksander Andrzejewski, dalej ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak, prof. dr hab. Jan Szymczak, prof. dr hab. Jarosław Kita, ks. dr Mirosław Jagiełło.

Podsumowania sesji naukowej i obchodów Jubileuszu dokona ks. bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba.


Program uroczystości obchodów 875-lecia powstania

Góry Świętej Małgorzaty

7 IX 2022 r.

9.00Uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym – przewodniczy ks. bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba

11.00 – 14.00 Uroczysta sesja w Sali OSP w Górze Świętej Małgorzaty

  • Otwarcie Jubileuszu – Przewodniczący Rady Gminy

Sesja Naukowa:

  • Mgr inż. Włodzimierz Frankowski – Teraźniejszość gminy Góra Świętej Małgorzaty

  • Prof. dr hab. Jerzy Sikora, mgr Aleksander Andrzejewski – Góra Świętej Małgorzaty w świetle badań archeologicznych

  • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak – Prepozytura w Górze Świętej Małgorzaty w strukturze organizacji i aktywności Kongregacji Laterańskiej Zakonu Kanoników Regularnych w czasach staropolskich

  • Przerwa

  • Prof. dr hab. Jan Szymczak – Góra Świętej Małgorzaty: wieś, gmina i parafia w średniowieczu i w czasach wczesno-nowożytnych

  • Prof. dr hab. Jarosław Kita – Góra Świętej Małgorzaty w czasach zaborów. Wybrane zagadnienia

  • Ks. dr Mirosław Jagiełło – Duchowieństwo parafii Góra Świętej Małgorzaty od 1920 r.

  • Podsumowanie – ks. bp prof. dr. hab. Andrzej Franciszek Dziuba

14.00 – Zakończenie uroczystej sesji oraz poczęstunek przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Góry Świętej Małgorzaty

Fot. Autorstwa Krzysztof T. miw – Zdjęcie zrobił miw, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1300284