Ekonomia społeczna w regionie Łódzkim

W tym roku samorząd województwa łódzkiego organizuje kolejne Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej. Marszałek Grzegorz Schreiber zaprasza organizacje pozarządowe do konkursu, którego celem jest zwiększenie widoczności przedsiębiorczości społecznej województwa.

W ubiegłym roku w Targach wzięło udział sześćdziesiąt podmiotów. Zaprezentowały one  swoją ofertę m.in. rękodzieła artystycznego, produktów regionalnych, w postaci usług gastronomicznych, usług rehabilitacyjnych.

W tym roku spotkamy się po raz kolejny, aby mieszkańcy województwa łódzkiego poznali ofertę usług i produktów oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne. Podmioty te są szczególnie ważne, gdyż ich działalność łączy zarówno cele biznesowe jak i społeczne, to oni tworzą miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, integrują środowisko lokalne, przeciwdziałają dyskryminacji i przełamują opory społeczne, promując postawy obywatelskie.

 

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 100 tys. zł. Oferty należy składać do 7 marca br. w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: https://bit.ly/3BbSOrX .