Dzień Życia Konsekrowanego, MODLITWA

02 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej, Dzień Życia Konsekrowanego

Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów. Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich. Pamiętajmy o nich w podczas naszej dzisiejszej modlitwy na Eucharystii /brewiarz.pl/

MODLITWA ZA OSOBY KONSEKROWANE W CZASACH WSPÓŁCZESNYCH

Panie Jezu Chryste,
Ty obdarowałeś swój Kościół życiem konsekrowanym
w całym bogactwie jego form, charyzmatów i posłannictwa.
Przyjmij nasze dziękczynienie za ten dar
i umocnij osoby konsekrowane w wierności Tobie,
Twojemu Kościołowi, powołaniu i złożonym ślubom.

Panie, Ty widzisz, że ich służba pozostaje zawsze w ciszy świata,
a niekiedy wyciszana przez różne siły i tendencje
zmierzające do wyeliminowania jej ze świadomości ludzi.

Ty widzisz, że ich dzieła są przemilczane,
choć służą człowiekowi ofiarnie i bezinteresownie z miłości do Ciebie, który zjednoczyłeś się z każdym człowiekiem,
także, a może szczególnie z tymi ludźmi,
którzy są odrzucani, zapomniani czy skazani na niebyt.

Panie, Ty wiesz,
że pod kierownictwem Ducha Świętego,
gra szczególna orkiestra osób konsekrowanych,
ich dzieł przez nie prowadzonych,
w rytmie Jego charyzmatów,
przez cały rok w Kościele i w świecie.
Orkiestra ta gra muzykę miłości
i ofiarnej służby potrzebującym, zapomnianym, bezradnym,
choć niekiedy jest wyciszana lub zagłuszana
jazgotem głośnych reklamowanych poczynań różnych organizacji
czy wpływowych ludzi.

Powierzamy ci wszystkie osoby konsekrowane w naszej Diecezji,
powierzamy siostry klauzurowe trwające na modlitwie przed Bogiem, powierzamy dzieła prowadzone przez siostry zakonne i zakonników, powierzamy członków instytutów świeckich zanurzonych w świecie, konsekrowane dziewice, wdowy i wdowca
oraz prosimy o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Wiemy, Panie, że Ty nie przeżywasz kryzysu powołań.
Dodaj odwagi tym, których powołujesz,
aby ochotnym sercem poświęcili Tobie życie na takiej drodze,
na którą ich powołujesz i na której możesz uczynić ich człowieczeństwo pięknym, pożytecznym dla ludzi i dla nich szczęśliwym.

Niech w naszej Ojczyźnie,
niejednokrotnie w historii boleśnie doświadczanej,
a w której dziś wielu cierpi niesprawiedliwość ze strony tych,
którzy mają jej służyć,
nikt nie będzie lekceważony,
a zwłaszcza człowiek wierzący.
Niech wszyscy w naszej Ojczyźnie czują się braćmi i siostrami.

Panie, przyjmij ofiarę osób konsekrowanych,
prześladowanych za czasów komunizmu,
wyrzucanych ze szpitali,
tych, którym skonfiskowano szkoły, przedszkola
i dzieła właściwe ich charyzmatom.
Niech się to nie powtórzy w czasach,
w których dużo mówi się
o prawach człowieka, demokracji, wolności słowa i wyznania.

Panie, który jesteś ich Oblubieńcem,
umacniaj swoim Duchem wszystkich,
których wybrałeś i konsekrowałeś,
aby byli czytelnymi znakami obecności Boga
pochylającego się z miłością nad człowiekiem.

Módl się za nimi, Maryjo Niepokalana,
wierna Bogu, choć wciąż zaskakiwana Bożym planem,
wytrwała pośród przeciwności
spotykających Cię ze strony świata zbuntowanego
przeciw Bogu i Twojemu Synowi.
Starcze Symeonie,
naucz ich cieszyć się Jezusem Chrystusem, naszą Nadzieją.
Prorokini Anno,
wyproś im łaskę trwania na modlitwie,
umiłowania jej i Kościoła, który jest naszym domem.
Św. Józefie, módl się za nimi,
aby służąc w cichości,
zawsze jak Ty, pełnili wolę Boga.
Amen.