Dyspensa w Sylwestra

Kard. Kazimierz Nycz udziela dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych na piątek 31 grudnia 2021 osobom przebywającym na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Aby otrzymać dyspensę, należy:

odmówić modlitwę w intencjach papieża Franciszka
podjąć zadośćuczynienie w wybranej formie: wypełniając uczynki miłości lub przez ofiarowanie jałmużny