Droga w Szymanowie już otwarta!

Komfortowo, bezpiecznie i nowocześnie – tak mogą już mówić mieszkańcy powiatu sochaczewskiego i żyrardowskiego, gdzie oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi. Jej remont dofinansowano z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych – samorząd województwa przeznaczył na ten cel ponad 3 mln zł.

W uroczystym otwarciu w Szymanowie (gm. Teresin) uczestniczył marszałek Adam Struzik oraz radny województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński.

– Gratuluję ukończenia tego ważnego i potrzebnego projektu – mówił marszałek Adam Struzik. – Mieszkańcy Mazowsza i podróżni będą mogli użytkować drogę w bezpieczny i wygodny sposób. Cieszę się, że inwestycja została zakwalifikowana do pomocy finansowej z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych, który przyczynia się do rozwoju turystyki i postępu ekonomicznego Mazowsza – dodał marszałek.

Jak było

Wyremontowany odcinek drogi to droga powiatowa nr 3837W – na odcinku Szymanów–Aleksandrów. Trasa ta znajduje się w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim (na terenie gminy Teresin) i żyrardowskim (gmina Wiskitki). Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa. Przed remontem nie było tu chodnika, ani ścieżki rowerowej. Ulica nie miała też kanalizacji deszczowej, ani zjazdów do zabudowań czy pól uprawnych. Odwodnienie drogi odbywało się powierzchniowo przez spadki do rowów przydrożnych. Rowy przydrożne nie występowały jednak na całym odcinku drogi.

Komfortowo i bezpiecznie

Zaprojektowano nową konstrukcję nawierzchni – jezdnię poszerzono, wzmocniono i zabezpieczono przed przemarzaniem. Umocniono też pobocza, wybudowano chodniki dla ruchu pieszo-rowerowego, wraz z azylami przejść na drogę, zamontowano także odpowiednie oznakowanie. Poprawiono odwodnienie – wybudowano lub wyremontowano przepusty, a także wykonano nowe rowy przydrożne i odmulono istniejące. Powstała też kanalizacja deszczowa, rozbudowano skrzyżowania z drogami niższej kategorii, zagospodarowano zieleń. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowych zjazdów z kostki brukowej do posesji oraz z kruszywa – do pól.

Pełna nazwa zadania brzmiała: Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim gmina Teresin i powiecie żyrardowskim gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski etap I. Na realizację zadania Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał blisko 3,2 mln zł.

Samorząd Województwa Mazowieckiego