Dobra Książka|Nowość: Śladami ojca Maksymiliana

Nakładem Wydawnictwa OO. Franciszkanów w Niepokalanowie ukazała się kolejna publikacja, przybliżająca postać św. Maksymiliana Kolbego – Śladami ojca Maksymiliana. Opowieść uczestnika pielgrzymki. Autorem książki  jest, mieszkający na stałe w USA, reżyser, pisarz, teatrolog, pedagog – Kazimierz Braun*, który od wielu lat bada życie i twórczość św. Maksymiliana.  Jest autorem m.in. opracowań „Maximilianus” i „Cela ojca Maksymiliana”, a także dramatu „Mój syn, Maksymilian”, w którym wykorzystał korespondencję między ojcem Maksymilianem, a jego matką – Marianną Kolbową.

Tym razem, w książce  Śladami ojca Maksymiliana. Opowieść uczestnika pielgrzymki, Kazimierz Braun proponuje nam relację uczestnika pielgrzymki po śladach życia i działalności Ojca Maksymiliana. Książka jest opowieścią o świętym, a także jego bliskich zamkniętą w słowach ojca Andrzeja – przewodnika pielgrzymki.

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa OO. Franciszkanów w Niepokalanowie


* KAZIMIERZ BRAUN – jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych, profesor nauk humanistycznych.

Prof. dr hab. Kazimierz Braun (ur. 1936) – reżyser teatralny, specjalista od Norwida i Różewicza, teatrolog, krytyk teatralny, prozaik, dramaturg i tłumacz – studiował polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz reżyserię w PWST w Warszawie. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Poznańskim, habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie również w warszawskiej PWST. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny historii teatru, dramatów i powieści. Jego najsłynniejsze prace naukowe to m.in. „Teatr wspólnoty” (1972), „Nowy teatr na świecie” (1975), „Przestrzeń teatralna” (1982), „Wielka reforma teatru w Europie” (1984) i „Krótka historia teatru amerykańskiego” (2005).

Debiutował w teatrze Wybrzeże. Reżyserował w teatrach Warszawy, Torunia, Łodzi, Krakowa i Lublina, ale także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Niemczech. Prowadził Teatr im. J. Osterwy w Lublinie (1967-1974), a w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu był dyrektorem i kierownikiem artystycznym (1975-1984).

Po tym, jak w 1984 roku z powodu działalności opozycyjnej odsunięty został od kierowania teatrem oraz prowadzenia wykładów, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam też mieszka i pracuje, reżyserując i wykładając, m.in. na New York University w Nowym Jorku, University of California w Santa Cruz i Uniwersytecie Stanu Nowy Jork w Buffalo.

biogram za: http://www.dziennikteatralny.pl/