Dobra Książka: „PORADY DUCHOWE” br. Innocentego Marii Wójcika

Całe swoje życie spędził w Niepokalanowie, z wyjątkiem 2 lat pobytu w komunistycznym więzieniu za wydanie książki o… objawieniach fatimskich.
Mowa o bracie Innocentym Marii Wójciku (1918 – 1994), którego proces beatyfikacyjny rozpocznie się 8 września 2022 r. (pisaliśmy o tym TUTAJ) Teraz dostępna jest książka przybliżająca jego nauczanie: „Porady Duchowe”: https://wydawnictwo.niepokalanow.pl/…/Porady…/1416

Przez blisko 5 lat był jednym z najbliższych współpracowników św. Maksymiliana. Propagował w Polsce Rycerstwo Niepokalanej poprzez spotkania, wykłady i osobiste świadectwo. Prowadził ośrodek Rycerstwa w Niepokalanowie i pomagał ludziom pogłębiać ideę poświęcenia się Niepokalanej. Zmarł 18 listopada 1994 r. w Niepokalanowie.

W Wydawnictwie w Niepokalanowie można nabyć jeszcze inne publikacje o br. Innocentym:


Br. Innocenty Maria Wójcik ur. 30 listopada 1918 r. w Słaboszowie. Do Zakonu Franciszkanów i klasztoru w Niepokalanowie wstąpił 24 maja 1935 r. Tam spędził całe swoje życie, z wyjątkiem 2 lat pobytu w komunistycznym więzieniu za wydanie książki o objawieniach fatimskich. Był nie tylko archiwistą, ale jak napisał o nim o. Paulin Sotowski: „był stróżem nie tylko dziedzictwa materialnego w postaci dokumentacji, ale stróżem i świadkiem całego dziedzictwa duchowego św. Maksymiliana”.

Ze wstępu:

Teksty br. Innocentego, które z nadzieją oferujemy Czytelnikom, zawierają wybrane porady i zachęty z jego konferencji i artykułów, a przede wszystkim z listów do osób szukających u Niego duchowej pomocy i mądrych wskazówek w różnych sytuacjach życiowych. Ten wielki duchem i skromny w zachowaniu Brat rzeczywiście był kierownikiem duchowym wielu dusz i serc ludzkich. Jak mało kto przenikał je promieniami miłości i dobroci Niepokalanej – jak zwykł mawiać. I chociaż nie miał kursów ani wykształcenia pedagogicznego czy psychologicznego, to miał coś w sobie niezwykłego, gdyż przełożeni Niepokalanowa już w 1957 roku powierzyli Mu wychowywanie młodych Braci w tym największym klasztorze. Jako pomocnik mistrza nowicjatu w rzeczywistości stał się dla nich najbliższym przewodnikiem do świętości na drodze rad ewangelicznych i to w wydaniu rycerza Niepokalanej – św. Maksymiliana M. Kolbego. Nic więc dziwnego, że wiele wskazówek Brata ma swe odniesienia do wzoru i nauki tego Świętego – założyciela Rycerstwa i Niepokalanowów, a nade wszystko nauczyciela i apologetę wiary Chrystusowej.

PORADY DUCHOWE – BR. INNOCENTY MARIA WÓJCIK