DOBRA BIBLIOTECZKA: Odwaga i niezłomność. Opowieść o abp. Antonim Baraniaku – niedziela, 9 czerwca, 17.15

W kolejnym odcinku DOBREJ BIBLIOTECZKI sięgamy po książkę – komiks. „Odwaga i niezłomność” to niezwykle wzruszająca publikacja w formie komiksu – o życiu, pracy i męczeństwie Arcybiskupa Antoniego Baraniaka – polskiego duchownego katolickiego, który pełnił funkcję arcybiskupa metropolity poznańskiego w latach 1965–1982. Jego praca obejmowała aspekty zarówno duszpasterskie, jak i społeczne. Czynnie zaangażowany w rozwój Kościoła katolickiego w Polsce w czasach PRL, w szczególności w okresie po Soborze Watykańskim II. Jego działalność obejmowała również wspieranie dialogu międzyreligijnego i promowanie pokojowego współistnienia w społeczeństwie. „Odwaga i niezłomność” to opowieść o wielkim harcie ducha, odwadze i patriotyzmie, zwłaszcza w kontekście działalności arcybiskupa Baraniaka w czasach komunizmu w Polsce.

Książka opowiada historię człowieka niezwykle odważnego i oddanego sprawie Kościoła i ojczyzny, który w trudnych czasach komunizmu nie uległ naciskom ani kompromisom w obronie wartości, które uważał za święte i niezbywalne. Publikacja przybliża postać polskiego bohatera, skupia uwagę na ponadczasowych wartościach niezwykle ważnych dla młodego pokolenia.

Jego odwaga objawiała się w wielu aspektach. W walce o wolność Kościoła – w okresie PRL, kiedy Kościół katolicki był narażony na represje i ograniczenia ze strony władz komunistycznych, Antoni Baraniak wykazywał się niezłomną postawą w obronie jego wolności . Działał na rzecz zachowania niezależności Kościoła wobec państwa oraz chronił jego prawa i prerogatywy. W oporze wobec represji – Arcybiskup nie unikał konfrontacji z reżimem komunistycznym, choć wiązało się to często z ryzykiem i niebezpieczeństwem. Był gotów bronić nie tylko interesów Kościoła, ale także praw i godności ludzi poddawanych prześladowaniom przez władze.

O książce „Odwaga i niezłomność” opowiedział jej autor – ks. Piotr Kaczmarek.

SŁUCHAJ: niedziela, 9 czerwca – godz. 17.15 (premiera) i piątek, 14 czerwca – godz. 9.15