DO POSŁUCHANIA: O rozeznawaniu powołania i dniach otwartych w WSD w Łowiczu opowiadają jego przełożeni

W dniach 20-21 kwietnia 2018 r. Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu odbędą się dni otwarte. Młodzi mężczyźni będą mogli zamieszkać na „24 godziny w seminarium”, by poczuć atmosferę tej wspólnoty i postawić sobie pytania o powołanie.

Zobacz: Spędź 24 godziny w seminarium!

O akcji „24 godziny w seminarium”, ale także o tym, jak rozeznawać powołanie, odnajdywać Boże znaki, modlić się o powołanie i czy warto mieć w rodzinie kapłana – opowiedzieli Paulinie Wysockiej sympatyczni goście – przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu: rektor ks. dr Sławomir Wasilewski i wicerektor ks dr Piotr Kaczmarek. Opowiedzieli także o tym, jak oni odkrywali swoje powołanie.

Odwiedź: Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu


MODLITWA O ROZEZNANIE POWOŁANIA

Matko, Stolico Mądrości.
Ty znasz ścieżki naszych młodych serc.
Proszę pokieruj drogą mojego życia.

Jeśli Bóg chce, abym w przyszłości założył rodzinę,
naucz mnie autentycznej miłości ku człowiekowi.
Pomóż mi wyzwolić się z egoizmu i ciasnej interesowności.

Jeśli Syn Twój zapragnie uczynić mnie swoim uczniem,
uzdolnij mnie, abym ochotnym sercem przyjął Jego wezwanie.
Wtedy z radością pójdę głosić miłość Boga ku wszystkim.

Maryjo, ufnym sercem oddaję moją przyszłość
w Twoje matczyne ręce.

Amen.