DO ODSŁUCHANIA: Zawierzenie/Oddanie Maryi – skuteczna broń na szatana

„Szatan pragnie zasiać nieufność w naszych sercach, wyrwać z nich wszelką wiarę – wiarę w miłość i dobroć Boga. Zły duch nie mówi nam wsprost – „Zgrzesz!”, a zaczyna podważać Słowo Boże, podważać autorytet Boga, wmawiać nam, że Bóg jest kłamcą, a on – szatan ma dla nas lepsze rozwiązanie…  (por. Rdz 3, 1-5).

W Piśmie Świętym wśród wielu określeń, szatan nazywany jest m.in. ZŁODZIEJEM (por. J 10, 1-6). Co kradnie nam szatan? Ufność! A co jest odpwiedzią naszych pierwszych sobót i Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi? – UFNOŚĆ!” – powiedział ojciec Mirosław Kopczewski na antenie Radia Niepokalanów, zachęcając, byśmy wszystkie sprawy swoje i naszej Ojczyzny, oddawali Z UFNOŚCIĄ Matce Bożej, nie wierząc w podszepty złego ducha.