DO ODSŁUCHANIA: Radiowe Rekolekcje Wielkopostne. Głosi: o. prof. Marcin Tkaczyk

Zapraszamy do odsłuchania tegorocznych Radiowych Rekolekcji Wielkopostnych. Głosi je o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk, profesor zwyczajny, franciszkanin.

O. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk jest filozofem specjalizującym się w logice. Doktoryzował się w 2005 r. na Wydziale Filozofii KUL, na podstawie rozprawy pt. Problem stosowalności HW-rozszerzenia systemu logiki modalnej T w dziedzinie fizyki (promotor: prof. dr hab. S. Kiczuk). Habilitację zdobył w 2010 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Logika czasu empirycznego. Funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych. W 2015 roku opublikował książkę poświęconą problematyce przyszłych zdarzeń przygodnych Futura Contingentia, za którą Lubelskie Towarzystwo Naukowe przyznało mu Lubelskiego Nobla. M. Tkaczyk jest kierownikiem Katedry Logiki KUL, pełnił funkcje prodziekana oraz dziekana Wydziału Filozofii KUL, a następnie prorektora KUL ds. Nauki i Kontaktów Międzynarodowych.

/o. Marek Wódka/www.franciszkanie-warszawa.pl/.

 

Nauka 1

Nauka 2

Nauka 3

Nauka 4

Nauka 5