Do odsłuchania: Ks. Aleksander Federowicz – dlaczego warto modlić się za Jego wstawiennictwem?

Ks. Aleksander Federowicz (1914–1965) to  pierwszy proboszcz parafii św. Franciszka w Izabelinie. Kapłan niezwykły, oddany Bogu i ludziom. Skromny i pokorny. Boga dostrzegał w otaczającej Go przyrodzie i drugim człowieku. Członkowie fundacji Jego imienia, którzy dysponują wieloma świadectwami skutecznego wstawiennictwa ks. Aleksandra Federowicza, modlą się o Jego beatyfikację i wierzą, że Ci, którzy poproszą Go o wstawiennictwo, nie zawiodą się. Modlitwa, którą rozpowszechniają (patrz niżej) posiada imprimatur Kurii Metropolitlnej Warszawskiej.

To właśnie ks. Aleksander w 1954 roku otrzymał zgodę kardynała Stefana Wyszyńskiego na sprawowanie liturgii w języku polskim, odprawianie Mszy twarzą do wiernych oraz czytanie tekstów przez świeckich razem z kapłanem. Parafia w Izabelinie była tym samym jednym z pierwszych miejsc w Polsce, gdzie w ten sposób odprawiana była Msza Święta.

Dlaczego warto prosić Boga o łaski za wstawiennictwem ks. Aleksandra? W audycji MKR-Modlitewne Koło Ratunkowe wyjaśniała to Magdalena Kamińska z Fundacji im. ks. Aleksandra Federowicza „Przyjaciele Alego.”


Modlitwa o beatyfikację księdza Aleksandra Fedorowicza

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej przedziwnej opatrzności wciąż obdarzasz Kościół nowymi świadkami Twojej miłości. Wychwalamy Cię za to, że dałeś nam niestrudzonego kapłana Aleksandra Fedorowicza. Boże, Ty wiesz, jak ks. Aleksander całym sercem dawał o Tobie radosne świadectwo, także w uporczywej ciężkiej chorobie, powtarzając często słowa: „Bóg jest Miłością”. Wejrzyj, Boże, na to, z jak wielką wiarą nauczał, że celem życia ludzkiego jest zjednoczenie z Tobą i że tylko ono jest trwałym fundamentem jedności między ludźmi. Pomnij, Boże, na to, że ks. Aleksander ożywiony Twoim Duchem wskazywał, iż Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego, przez co przyczynił się do odnowy życia liturgicznego Kościoła w Polsce zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II.

Spraw, Boże, aby został on wyniesiony na ołtarze i mógł przez swoje wstawiennictwo umacniać Twoich kapłanów, a szczególnie proboszczów oraz ludzi dotkniętych cierpieniem, nieuleczalnie chorych, niewidomych i wszystkich, którzy za jego przyczyną będą się do Ciebie zwracać. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem ks. Aleksandra Fedorowicza tej łaski, o którą teraz szczególnie proszę….


Zapraszamy na stronę internetową Fundacji im. ks. Aleksandra Federowicza „Przyjaciele Alego” – www.przyjacielealego.pl