Diecezja Warszawsko – Praska: Msza Święta żałobna arcybiskupa Henryka Hosera

Wspólnota diecezjalna żegnała dziś (19.08) arcybiskupa Henryka Hosera SAC, biskupa seniora diecezji warszawsko-praskiej. W bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika była sprawowana Msza Święta żałobna w intencji zmarłego w piątek arcybiskupa. Eucharystii przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Słowo na początku Mszy św. wygłosił biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.

„Otaczamy doczesne szczątki naszego pasterza – arcybiskupa Henryka. „Odszedł pasterz nasz, co miłował lud”. To wszystko jest prawdziwe. Drodzy moi, to jest druga stacja, kiedy gromadzimy się dziś na modlitwie. O godzinie 12 w kościele księży pallotynów przy Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie – można by powiedzieć, że była to modlitwa rodziny pallotyńskiej. Tutaj zbiera się rodzina diecezjalna. Arcybiskup ma jeszcze inne wspólnoty, które szczególnie są pod jego pieczą – wspólnota rodzinna i wspólnota świata medycznego. Pragnę teraz wszystkich, drodzy moi, którzy jesteście tutaj w katedrze, ale także poprzez środki masowego przekazu łączycie się z nami, bardzo serdecznie powitać i podziękować za tę wielką łaskę waszej obecności i dar modlitwy”.

Kazanie powiedział biskup Marek Solarczyk, biskup diecezji radomskiej, który przez wiele lat współpracował z arcybiskupem Henrykiem Hoserem jako proboszcz parafii katedralnej, a następnie biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

– Ważnym patronem arcybiskupa, w pracy duszpasterskiej w diecezji warszawsko-praskiej, był św. Paweł – biskup Marek Solarczyk.

„Święty Paweł był szczególnym przewodnikiem posługi pasterskiej księdza arcybiskupa Henryka w naszej, warszawsko-praskiej, diecezji. Jego ingres miał miejsce 28 czerwca 2008 roku, w przeddzień rozpoczęcia roku św. Pawła. W wygłoszonej wówczas homilii ksiądz arcybiskup wypowiedział również i takie słowa: „Apostolska metoda św. Pawła zaskakuje jego zdolnością do stawiania czoła coraz to nowym sytuacjom, wyzwaniom i zadaniom, jego nadzwyczajną umiejętnością rozeznawania duchowego”. Później ksiądz arcybiskup dodał: „św. Paweł bronił pryncypiów, prawa Bożego, nie rozmywał i tu nigdy nie ustępował”. Te słowa, kiedy dzisiaj je przypominamy, stały się swoistym mottem pasterskiej posługi księdza arcybiskupa pośród nas”.

– Arcybiskup Henryk Hoser był dla nas wzorem w wielu ważnych dziedzinach życia – kontynuował pasterz diecezji radomskiej.

„W tej zdolności stawiania czoła coraz to nowym sytuacjom, wydarzeniom i wyzwaniom, w tej gotowości i wytrwałości bycia niezłomnym, w tym, co jest Boże, w tym, co jest zasadą wpisaną przez Boga w człowieka, zaczynając od tego, co jest darem dziecięctwa Bożego, idąc przez dar życia i te wszystkie inne tajemnice, które my dzięki mocy Ducha Świętego odczytujemy, czyż to nie było naszym udziałem, bez względu na to, w jaki sposób towarzyszyliśmy i współpracowaliśmy z księdzem arcybiskupem. Nieraz go może nawet nie rozumieliśmy, nieraz nie byliśmy w stanie nadążyć, nieraz byliśmy wręcz wprowadzeni w jakiś stan zakłopotania, biorąc pod uwagę jego wytrwałość, wierność, jego w najlepszym tego słowa znaczeniu stanowczość. I dzisiaj każdy z nas staje, drogi Księże Arcybiskupie, wobec Boga, właśnie z tym darem, jaki wpisałeś, zostawiłeś i przekazałeś nam. Dzisiaj wsłuchując się w te słowa Ewangelii, przypominające tę drogę uczniów do Emaus, próbujemy odczytać, że w tej osobie św. Łukasza, idącego tam razem z Kleofasem, Ty byłeś dla nas towarzyszem, nauczycielem, lekarzem, człowiekiem tak wielkiego zaufania dla Boga i tak wielkiego podziwu i wrażliwości na człowieka”.

Na zakończenie Mszy Świętej głos zabrali przedstawiciele różnych środowisk, z którymi arcybiskup współpracował w czasie posługi w diecezji warszawsko-praskiej.

W imieniu duchowieństwa diecezjalnego przemawiał ksiądz prałat Stanisław Markowski.

„Pamiętałeś również o młodzieży akademickiej, dla której zleciłeś budowę nowego akademika by w godnych warunkach zdobywali stopnie naukowe i pogłębiali wiedzę o Bogu. Jednak najbliższa Twemu serca inwestycja to parafia w Kambii w Sierra Leone z całym zapleczem duszpasterskim, przedszkolami, szkołami oraz nowym domem zakonnym Sióstr Jezusa Miłosiernego. To dzięki współpracy naszej diecezji z diecezją Makeni możemy uczyć się misyjnego posłannictwa kapłaństwa i Kościoła. Drogi Księże Arcybiskupie, można by jeszcze wiele mówić o szlachetności Twego serca, o wielkości Twego ducha, o wierze ogromnej, której uczyliśmy przez całe lata. Będziemy nosić Cię w sercach naszych z dziękczynieniem na ustach i nadzieją na przyszłe spotkanie w Królestwie Niebieskim. Niech Pan przyjmie Cię z otwartymi ramionami”.

Przemawiali także: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski; marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik; w imieniu osób życia konsekrowanego – siostra Stefania Korbuszewska, loretanka; w imieniu diecezjalnego Seminarium Duchownego – ks. Tomasz Sztajerwald, rektor; w imieniu diecezjalnego duszpasterstwa rodzin – państwo Małgorzata i Tadeusz Walaszczykowie; w imieniu warszawskiego środowiska medycznego – prof. Bogdan Chazan – wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz dyrektor medyczny MaterCare International; dr Grażyna Rybak – prezes Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich; Krystyna Starosta – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich.

Jutro, w piątek 20 sierpnia, o godzinie 12.00 w katedrze warszawsko-praskiej będzie sprawowana Msza Święta pogrzebowa. Po Eucharystii nastąpi złożenie ciała Zmarłego w krypcie w podziemiach katedry.

Tekst/Fot. za: https://diecezja.info.pl/msza-swieta-zalobna-arcybiskupa-henryka-hosera/