Czy Chrystus jest prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie?

Czy Chrystus jest prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie? Dla katolika to pytanie retoryczne, ale nie ukrywajmy bardzo chętnie chłoniemy informacje, potwierdzające to, co dla umysłu jest nie do ogarnięcia.

Na to pytanie znakomicie odpowiadają święci, a także sam Chrystus, który niejednokrotnie okazuje swą moc w cudach eucharystycznych.

Św. Faustyna Kowalska zapisała w Dzienniczku:

„Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji widziałam chwalebne oblicze Pana i powiedział mi Pan: «Co ty widzisz [w] rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, [że] choć na pozór nie ma we mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła mi jest żywa wiara»” (Dz. 1420).

Św. Jan Bosko:

W jednym z domów opieki, założonych przez św. Jana Bosko dla ubogich chłopców zgromadzonych na Mszy świętej było ok. 600 osób. Na skutek pomyłki kościelnego, w cyborium umieszczonym w tabernakulum znajdowało się tylko 200 konsekrowanych Hostii. Gdy święty Jan Bosko odkrył cyborium zasmucił się bardzo, wiedząc, że nie wszyscy chłopcy będą mogli otrzymać Komunię Świętą. Jan Bosko, jak podają przekazy, wzniósł oczy ku niebu i rozpoczął rozdawanie Komunii… Chłopcy podchodzili, a liczba Hostii w kielichu nie wyczerpywała się. Kiedy święty wrócił do ołtarza, udzieliwszy wszystkim Komunii Świętej, w kielichu pozostała jeszcze spora liczba Hostii…

Św. Antoni Padewski:

Świadkiem niezwykłych cudów eucharystycznych był także św. Antoni Padewski. Oto rycina oraz fragment tekst z książki „Joan Carroll Cruz „Cuda Eucharystyczne”:

Znany jest także Cud otwarcia ściany przed świętym Antonim z Padwy. Św. Antoni nie mógł uczestniczyć w Najświętszej Ofierze, lecz gdy uderzyły dzwony klasztoru w momencie przeistoczenia, pod wpływem natchnienia padł na kolana. Gdy wyciągnął ręce w adoracji Chrystusa przychodzącego na ołtarz, oto zdumionym oczom zgromadzonych ukazał się otwór w murze, pozwalający Antoniemu kontemplować Ciało Pańskie w dłoniach kapłana.ui

Niezwykłym, namacalnym wręcz dowodem na to, że Chrystus jest prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie są posty eucharystyczne, których doświadczali liczni święci. Niektórzy z nich żywili się jedynie Eucharystią nawet przez kilka lat. Należeli do nich m.in. św. Róża z Limy, św. Józef z Kupertynu, św. Mikołaj z Flue, św. Katarzyna ze Sieny, św. Katarzyna z Genui. Wśród wielkiej rzeszy  dusz wybranych nie wyniesionych jeszcze na ołtarze, zaszczytne miejsce zajmuje niemiecka mistyczka Anna Katarzyna Emmerich (zm. 1824), dla której Eucharystia była jedynym pokarmem przez 12 ostatnich lat życia. W XX wieku, łaskę postu eucharystycznego otrzymały m.in. Alexandrina da Costa (zm. 1955) i Teresa Neumann (zm. 1962 r.) Post eucharystyczny Aleksandriny trwał  przez 3 lata. Teresa Neumann nie przyjmowała żadnego pokarmu, ani napoju, żywiąc się jedynie Ciałem Pańskim w Eucharystii od 1926 roku do śmierci, czyli do roku 1962 (40 lat)!

O swoim doświadczeniu adoracji Najświętszego Sakramentu oraz obecności Jezusa w Najświętszej Eucharystii opowiadała także na antenie Radia Niepokalanów s. Angela Musolesi. Posuchajmy fragmentu tej wypowiedzi:

Oprac. Malwina Szymańska
Korzystałam m.in. z książki Joan Carroll Cruz „Cuda Eucharystyczne.”