Czy 2021 r. był dobry dla naszego regionu?

Na co wydali pieniądze? 

Początek roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie sochaczewskim i naszym subregionie dzięki pomocy samorządu województwa. 

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, największym zainteresowaniem w tym roku cieszyły się programy wsparcia. – To pokazuje jak duże potrzeby mają lokalne samorządy. Tworzenie nowych i remonty już istniejących obiektów sportowych, wsparcie dla działkowców, na działania służące ochronie powietrza – lista przedsięwzięć, które udało się w tym roku zrealizować przy udziale środków z budżetu Mazowsza jest wyjątkowo długa – dodaje. 

205 lokalnych inwestycji ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego

– Pomagamy rozwijać się lokalnym samorządom. Konsekwentnie realizujemy zasadę solidarności i pomocniczości. Tylko w tym roku przeznaczyliśmy ponad 500 mln zł na programy wsparcia. Dzięki temu powstały nowe boiska, siłownie plenerowe, drogi i miejsca rekreacji. Wyremontowaliśmy strażnice, świetlice wiejskie i inne miejsca użyteczności publicznej. Wszystkie niezwykle potrzebne, będą służyć mieszkańcom regionu – zaznacza wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego, Marcin Podsędek. 

Dzięki autorskim programom wsparcia w subregionie żyrardowskim zrealizowanych zostało aż 205 inwestycji, z czego 64 w powiecie sochaczewskim. To między innymi wsparcie z: 

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 7 inwestycji

 • budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno – poprawa warunków infrastruktury społecznej – 500 tys. zł;
 • rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej – 720 tys. zł;
 • przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów-Janów – 600 tys. zł;
 • budowa kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej – 359,7 tys. zł;
 • termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w gminie Nowa Sucha – 192 tys. zł;
 • urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin – przyjazne miejsca dla mieszkańców – 3,4 mln zł;
 • modernizacja Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie – 4 mln zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 3 inwestycje

 • modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich – 200 tys. zł;
 • modernizacja sali gimnastycznej w Rybnie – 179 tys. zł;
 • budowa Otwartej Strefy Sportu i Rekreacji w gminie Brochów – 102,2 tys. zł.

Pomocy finansowej dla gmin w ramach zadań OSP-2021 i MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 19 inwestycji

 • OSP Miszory – sprzęt specjalistyczny – 18 tys. zł;
 • OSP Brochów – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Iłów – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;
 • OSP Giżyce – średni terenowy samochód ratowniczo-gaśniczy – 100 tys. zł; 
 • OSP Brzozów Stary – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Kamionie – sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;
 • OSP Budy Stare – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Antoniew – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Erminów – sprzęt specjalistyczny 3,4 tys. zł;
 • OSP Rybno – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 5,6 tys. zł;
 • OSP Rybno – remont strażnicy – 15 tys. zł; 
 • OSP Mokas – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 5,2 tys. zł;
 • OSP Wyczółki – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 7 tys. zł;
 • OSP Mokas – średni samochód ratowniczo – gaśniczy – 100 tys. zł;
 • OSP Paprotnia – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 19,6 tys. zł;
 • OSP Mikołajew – sprzęt specjalistyczny – 3,9 tys. zł;
 • OSP Szymanów – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł; 
 • OSP Teresin – remont samochodu z podnośnikiem – 100 tys. zł;
 • OSP Wyczółki  – sprzęt specjalistyczny – 16 2 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE30 inwestycji

 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Andrzejów i Brochocin – 9,7 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec – 9,9 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łasice – 9,9 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasocin – 9,9 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Famułki Brochowskie – 9,9 tys. zł;
 • modernizacja istniejącego terenu przy SP w Kapturach wraz z zakupem małej architektury – 10 tys. zł;
 • doposażenie OSP Ostrowce – 10 tys. zł;
 • remont OSP Załusków – 10 tys. zł;
 • zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Brzozówek – 10 tys. zł;
 • zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Arciechówek – Obory – 10 tys. zł;
 • zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Miękiny-Uderz – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia w sołectwie Januszew – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowa Wieś-Rokicina – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Helenka – 10 tys. zł;
 • wymiana lamp oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowe Mistrzewice – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w Marysinku, będącego własnością gminy – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Złota – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Nowy Szwarocin – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Stary Szwarocin – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Rybno – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ludwików-Rybionek – 10 tys. zł;
 • budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Altanka – 10 tys. zł;
 • budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kuznocin – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozlazłów – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Feliksów – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielice – 10 tys. zł;
 • aktywizacja mieszkańców poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Dębówka – 9,7 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – 4 inwestycje

 • inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Sochaczew – 50 tys. zł;
 • inwentaryzacja indywidulanych źródeł ciepła na terenie miasta Sochaczew – 49,9 tys. zł;
 • kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Brochów w 2021 roku – 27,9 tys. zł;
 • wykonanie nasadzeń drzew i roślin wieloletnich wokół stref aktywności przy szkołach podstawowych w Giżycach oraz Kapturach – 7 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – 1 inwestycja

 • budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby ROD NAD POTOKIEM w Sochaczewie – 10 tys. zł.

– Jako wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego i przewodniczący sejmikowej komisji budżetu i finansów oceniam ten rok bardzo dobrze – zaznacza Mirosław Adam Orliński. – Dzięki naszej roztropnej polityce w gospodarowaniu środkami z budżetu województwa mazowieckiego, udało się wykonać wiele inwestycji, jak również pomóc lokalnym samorządom w realizacji ich zadań. Priorytetem były negocjacje środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Udało się pozyskać dla Mazowsza ponad 2 mld euro. Dodatkowo Mazowsze regionalne uzyska wsparcie w wysokości ok. 418 mln euro w ramach Programu Polska Wschodnia – podsumowuje. 

DROGI – 8 inwestycji lokalnych ze wsparciem samorządu województwa

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie są środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu żyrardowskiego trafiło ponad 18 mln zł. Najważniejsze inwestycje to: 

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 ze względu na budowę chodnika na odcinku ok km 11+200 w miejscowości Łęczeszyce do km 12+520 w miejscowości Wólka Łęczeszycka, na terenie gminy Belsk Duży – 1,2 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 odcinku od km 37+975 w miejscowości Mała Wieś do km 39+436,93 w miejscowości Belsk Duży – 2,2 mln zł;
 • rozbudowa drogi 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające) – 484 tys. zł;
 • budowa mostu w Walerianach – 2,7 mln zł; 
 • remont drogi wojewódzkiej nr 719 od km 50+750 do km 54+300 – 3,5 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 575 od km 30+900 do km 32+000 na odcinku Wołyńskie – Iłów i od km 38+500 do 40+297 na odcinku Arciechów – Bieniew o łącznej długości 2,897 km – 2,4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 725 od km 26+500 do km 29+800 – 2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od km 24+450 do km 27+500 na terenie gminy Grójec – 3,2 mln zł.

ZDROWIE

Samorząd Mazowsza kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego do placówek medycznych w regionie żyrardowskim trafił kolejny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory placówki medyczne z regionu żyrardowskiego otrzymały 117 sztuk aparatury medycznej, 103 sztuki wyposażenia, ponad 1,1 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 12,6 tys. litrów płynu do dezynfekcji.