Czwartkowe spotkania on-line Rycerzy Niepokalanej – co działo się w styczniu? – podsumowanie

Natura, cel, środki i misja rycerzy Niepokalanej, to tematy czwartkowych spotkań on-line Rycerzy Niepokalanej.

Od stycznia w każdy czwartek o godz. 19:10 organizowane są funjobsy, czyli wirtualne spotkania MI poświęcone lepszemu poznaniu Statutów Generalnych oraz Dyrektorium Narodowego MI.

W spotkaniu może uczestniczyć każdy, wystarczy tylko skorzystać z usługi MS Teams.

Podczas kolejnych funjobsów o. Piotr M. Lenart – wiceprezes narodowy MI, przypomniał nie tyle historię MI, co jego obecną formę prawną. Zgodnie z art. 1 Statutów Generalnych, „może ono przybierać również odmienne określenia (…) zachowując jednak międzynarodowy skrót MI”. Omówiono również cel MI, który św. Maksymilian jakby proroczo wpisał w konstytucję dogmatyczna o Kościele nr 66.

Podczas kolejnego spotkania przybliżona została misja MI, którą św. Maksymilian określił jako „całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną Wszechpośredniczką naszą u Jezusa”. Statuty Generalne w kilku artykułach przybliżają misję rycerza Niepokalanej, który powinien „być świętym”; „zawsze i wszędzie być misjonarzem” oraz pamiętać, że głównym środkiem w ewangelizacji jest „modlitwa, ofiara i świadectwo życia”. Z uczestnikami spotkań nakreślone został obszary misji, którym są: osobiste nawrócenie, rodzina i wreszcie cały świat.

Prowadzący spotkania zwrócił uwagę na środki, którymi dziś możemy się posługiwać, aby realizować cel i misję MI. Członkowie MI stosują środki, które w profetycznym i franciszkańskim duchu wykorzystywał Ojciec Kolbe, stając się przez to apostołami „pióra, mikrofonu, ekranu czy jakiegokolwiek innego środka społecznego przekazu” (por. Pisma, 335).

Podczas każdego spotkania nie brakuje czasu na modlitwę oraz wymianę doświadczeń.

Wykorzystując dar Roku Świętego Józefa, na zakończenie każdego funjobsa O. Wiceprezes Narodowy MI prowadzi medytację nad modlitwą „Ojcze nasz”, zakończoną modlitwą do św. Józefa, dzięki temu uczestnicy mogą skorzystać z łaski odpustu zupełnego.

Teresa M. Michałek, FN / red.
Niepokalanow.pl