Codzienna modlitwa za wstawiennictwem świętego Maksymiliana

Polecamy piękną modlitwę za wstawiennictwem św. Maksymiliana:

O święty Maksymilianie,
podziwiam w Tobie żywy znak nowości Ewangelii
i dziękuję Panu za świadectwo Twojego życia.
Uczysz mnie kochać bez ograniczeń
i w ten sposób przezwyciężać niechęć do tych,
którzy wyrządzają mi zło.
Uczysz mnie ufności i przezwyciężania zniechęcenia,
które często atakuje mnie wobec trudności.
Uczysz mnie odważnego podejmowania ryzyka
przy realizacji Bożych dzieł, bycia narzędziem Niepokalanej
i odkrywania, że mogę znaleźć radość
w ofiarowaniu siebie z miłości.
Módl się za mną, aby Maryja,
nasza Matka, uczyniła mnie
wiernym świadkiem Jezusa,
naszego Pana. Amen.

Za: „Cuda świętego Maksymiliana Marii Kolbego”