Broń. Jak skuć bramy piekła Różańcem Świętym?

W październiku i nie tylko polecamy najnowszą książkę Wydawnictwa AA. pt.: „Broń. Jak skuć bramy piekła Różańcem Świętym?”

To inspirująca książka o szczególnej mocy różańca świętego, który jest potężną duchową bronią przeciwko zastępom piekielnym. Z książki dowiemy się, w jaki sposób dzięki modlitwie różańcowej Maryja chroni nas przed atakami złych duchów. Znajdziemy przykłady i świadectwa dotyczące walki duchowej skutecznie prowadzonej z pomocą Różańca Świętego. Publikacja zawiera również medytacje do wszystkich 20 tajemnic różańcowych.

Autor książki – Michael Voris – to katolik głęboko zaangażowany w obronę wiary i Kościoła przed moralnym zepsuciem, szef znanego amerykańskiego portalu Church Militant (Kościół Walczący), który publikuje wiadomości z życia Kościoła, komentarze, wywiady i dyskusje dochowując wierności tradycyjnemu nauczaniu Kościoła.