Bp Andrzej Kaleta w Niepokalanowie: Rycerstwo Niepokalanej służy szerzeniu chwały Bożej

Historia Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej zaczyna się jeszcze przed beatyfikacją o. Maksymiliana, kiedy to wierni gromadzili się na modlitwie w Niepokalanowie, modląc się o wyniesienie na ołtarze założyciela Niepokalanowa.

Po beatyfikacji, której dokonał Paweł VI 17 października 1971r., narodziła się idea corocznego modlitewnego spotkania w ostatnią niedzielę lipca, ponieważ soboty nie były wówczas dniami wolnymi od pracy. Ogólnopolski Dzień Modlitwy został ustanowiony jako uczczenie decyzji o. Maksymiliana Marii Kolbego o pójściu na śmierć, a raczej jak powiedział ojciec święty Jan Paweł II „oddania życia” za skazanego ojca rodziny – Franciszka Gajowniczka. Od połowy lat siedemdziesiątych na wspólną modlitwę przychodziła tak wielka liczba wiernych, że należało zorganizować osobną uroczystość. Dlatego pod koniec lat siedemdziesiątych zostały wprowadzone adoracje nocne, które w latach osiemdziesiątych trwały już do rana, z soboty na niedzielę. Zwieńczeniem modlitw była Msza Święta w niedzielne południe. W czasie czuwania nocnego, odmawiane były wszystkie części różańca, odprawiana droga krzyżowa, wygłaszana była konferencja oraz sprawowana Msza św. o północy, a po niej trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, przy której nad ranem śpiewane były godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Zazwyczaj Eucharystii kończącej dzień modlitwy, która odprawiana była w niedzielę, przewodniczyli zaproszeni księża biskupi z różnych stron Polski.

Tegoroczny Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej odbył się w sobotę 24 lipca pod hasłem „Nie umarł, oddał życie” w 80 rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana. Uroczystej Mszy Świętej o godzinie 11.00, która była centralnym punktem dnia modlitwy, przewodniczył bp Andrzej Kaleta. Tegoroczne hasło, zaczerpnięte ze słów św. Jana Pawła II o św. Maksymilianie zostało mocno podkreślone w homilii biskupa Andrzeja. – „Rycerstwo Niepokalanej do dziś służy szerzeniu chwały Bożej przez realizację ideału Niepokalanej w życiu codziennym. Dynamiczny rozwój tego dzieła – jest niewątpliwym znakiem Bożego błogosławieństwa. I choć zabrzmi paradoksalnie, to trzeba powiedzieć, że żywotność tego Maryjnego ruchu za sprawą łaski Bożej wypływa z męczeńskiej śmierci jego założyciela. Ojciec Kolbe umarł bowiem śmiercią męczeńską w niemieckim obozie koncentracyjnym. A właściwie, jak powiedział święty papież Jan Paweł II: „on nie umarł, lecz oddał swoje życie w ofierze za brata”. „Potwierdził w ten sposób wyłączne prawo Stwórcy do życia każdego człowieka. Dał świadectwo Chrystusowi i miłości. Maksymilian nie «umarł» – ale «oddał życie… za brata». Właśnie dlatego jego śmierć stała się znakiem zwycięstwa. Było to zwycięstwo odniesione nad całym systemem pogardy i nienawiści człowieka i tego, co Boskie w człowieku [było to] – zwycięstwo podobne do tego, jakie odniósł na Kalwarii Pan nasz Jezus Chrystus – mówił Jan Paweł”.

Hasło „Nie umarł, oddał życie” było również podkreślone w konferencjach prowadzonych przez o. Stanisława Piętkę Prezesa Narodowego MI i pozostałych prelegentów.

W programie Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej zawarta była również modlitwa różańcowa, koronka do Bożego Miłosierdzia oraz spektakl pt. „Każdą łzę otrze Bóg z ich oczu” przygotowany i wystawiony przez Braci z Niepokalanowa.

Diecezję kielecką, razem z asystentem diecezjalnym MI ks. Sebastianem Sewerynem, reprezentowało 120 pielgrzymów, głównie członków Rycerstwa Niepokalanej, choć nie tylko. Obecni byli m.in. pielgrzymi z parafii: Morawica, Bilcza, Tumlin, Zagnańsk, Wierna Rzeka, Piekoszów, Małogoszcz oraz z Kielc, z parafii pod wezwaniami: NMP Królowej Polski, św. Wojciecha, Świętego Krzyża, św. Maksymiliana, Miłosierdzia Bożego, Niepokalanego Serca NMP.

ks Sebastian Seweryn
DIECEZJALNY ASYSTENT RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

Tekst/Fot. za: https://www.diecezja.kielce.pl/