Blisko 7 mln zł z budżetu województwa na mazowieckie zabytki

Blisko 7 mln zł na prace remontowe i konserwatorskie mazowieckich zabytków – wczoraj taką decyzję podjęli radni województwa. – W sumie pomożemy odnowić 90 mazowieckich obiektów. To bardzo ważne wsparcie. Każdy z nich przez swoją historię jest nieodłącznym elementem naszej regionalnej tożsamości – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Liczby mówią same za siebie. W tym roku złożono 165 wniosków na łączną kwotę ponad 22 mln zł. Wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły parafie oraz samorządy. Ostatecznie komisja konkursowa, po ocenie formalnej i merytorycznej. zdecydowała o przyznaniu dotacji 90 zabytkom.

To niezwykle istotne wsparcie, dzięki któremu nasze mazowieckie perełki architektury mają szansę cieszyć i zachwycać kolejne pokolenia. Wybrane projekty dotyczą zarówno renowacji obiektów sakralnych, jak i dworków czy zabytkowych parków – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Wnioskodawcy mogli zyskać pieniądze na np. badania konserwatorskie i architektoniczne, wykonanie dokumentacji, zabezpieczanie i odnowienie zabytków czy modernizacje instalacji elektrycznych.

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza znalazły się m.in. Kościół Farny z XVII w. pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce (pow. ostrołęcki), kościół parafialny pw. św. Jacka w Rzewniu (pow. makowski), kościół pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze (pow. przysuski), Klasztor Karmelitów Bosych (Warszawa) czy pałac w Gawłowie (pow. sochaczewski).

O dotację mógł ubiegać się każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku (wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego). Ponadto wszystkie obiekty powinny znajdować się na terenie województwa mazowieckiego i być wpisane do rejestru zabytków. Wnioskodawcy mogli ubiegać się maksymalnie o 200 tys. zł.

Wnioskujący mogli się ubiegać o wsparcie na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Dotacje to również szansa na dofinasowanie do zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.

Wykaz podmiotów, którym Sejmik Województwa Mazowieckiego udzielił dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego      
Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu Przyznana kwota dotacji (zł) Powiat
1. Odwodnienie ścian i fundamentów Kościoła parafialnego pw. św. Doroty w Bogurzynie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Bogurzynie 60 000,00 zł mławski
2. Prace konserwatorskie i renowacyjne przy zabytkowym kościele pw. Zwiastowania NMP oraz zabytkowej dzwonnicy w Malużynie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Malużynie 60 000,00 zł ciechanowski
3. Kontynuacja prac konserwatorskich i  restauratorskich przy ołtarzu głównym  w Kościele pw. Zwiastowania NMP w  Czerwińsku – etap III Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP w Czerwińsku 100 000,00 zł płoński
4. Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele pw. Św. Stanisława w Sarbiewie – etap III Parafia pw. Św. Antoniego w Sarbiewie 60 000,00 zł płoński
5. Konserwacja kapliczki przydrożnej z figurą Św. Jana Nepomucena w Borzuchowie – Daćbogach, gmina Grudusk Gmina Grudusk 30 000,00 zł ciechanowski
6. Remont elewacji Kościoła Parafialnego  pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Szreńsku – etap II Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Szreńsku 120 000,00 zł mławski
7. Wykonanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich oraz projektu zabezpieczenia dworu i otaczającego go parku w Kliczewie Małym przed dalszą degradacją wraz z robotami zabezpieczającymi i porządkowymi Gmina i Miasto Żuromin 50 000,00 zł żuromiński
8. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym z Kaplicy Północnej z XVIII w. i ołtarzu bocznym z Kaplicy Południowej z XVIII w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płońsku Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Płońsku 120 000,00 zł płoński
9. Kontynuacyjne prace remontowo – konserwatorskie elewacji południowo wschodniej Kościoła Farnego z XVII w. pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce Parafia Nawiedzenia NMP w Ostrołęce 200 000,00 zł ostrołęcki
10. Modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkowym domu drewnianym z 1862 r. w Sypniewie Gmina Sypniewo 9 000,00 zł makowski
11. Remont elementów dworu zbytkowego w Przystani, Gmina Olszewo-Borki Gmina Olszewo – Borki 100 000,00 zł ostrołęcki
12. Remont korpusu głównego budynku kościoła parafialnego pw. św. Jacka w Rzewniu oraz wieży i dzwonnicy znajdujących się w otoczeniu zabytku Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jacka w Rzewniu 115 000,00 zł makowski
13. Prace remontowe w zespole sakralnym zabytkowego kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego i klasztorze pobernardyńskim w Ostrołęce Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce 130 000,00 zł ostrołęcki
14. Wymiana pokrycia wieży kościoła pw. św. Bartłomieja Ap. w Baranowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja AP w Baranowie 100 000,00 zł ostrołęcki
15. Łyse, kościół pw. św. Anny (XIX w.): kontynuacja konserwacji stolarki kościoła Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych 60 000,00 zł ostrołęcki
16. Konserwacja elewacji frontowej kościoła w Zuzeli Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli 60 000,00 zł ostrowski
17. Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich rzeźby Chrystus Salvator (właściwie Chrystus Zmartwychwstały) z kościoła parafialnego w Ostrowi Mazowieckiej Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej 15 000,00 zł ostrowski
18. Ratunkowe prace remontowo – konserwatorskie zabytkowego ogrodzenia okalającego neobarokowy parafialny Kościół p.w. Świętego Ducha w Kadzidle Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Ducha w Kadzidle 70 000,00 zł ostrołęcki
19. Przebudowa alejek w zabytkowym Parku Miejskim

Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie

Gmina Wyszków 48 000,00 zł wyszkowski
20. Opracowanie dokumentacji oraz wymiana posadzek kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach 165 000,00 zł ostrołęcki
21. Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła pw. św. Stanisława Biskupia i Męczennika w Drobinie – etap III Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Drobinie 30 000,00 zł płocki
22. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy odnowieniu zabytkowego wnętrza kościoła pw. Św. Benedykta w Płocku-Radziwiu Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu 80 000,00 zł płocki
23. Remont dachu kościoła parafialnego w Płocku Trzepowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Aleksego w Płocku Trzepowie 90 000,00 zł płocki
24. Osuszenie ścian kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowym Duninowie Parafia pw. Św. Mikołaja w Nowym Duninowie 90 000,00 zł płocki
25. Remont elewacji kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Rokiciu. Etap II – Remont elewacji północnej i południowej prezbiterium oraz zakrystii Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Rokiciu 50 000,00 zł płocki
26. Prace konserwatorskie i renowatorskie przy ścianach wewnętrznych prezbiterium z malowidłami, oraz kaplicy ze sklepieniem w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, zespołu klasztornego Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sierpcu 40 000,00 zł sierpecki
27. Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie – II etap elewacja wschodnia i południowa Powiat Gostyniński 70 000,00 zł gostyniński
28. Konserwacja zabytkowego wyposażenia zakrystii wraz z intarsjowanym portalem z XVIII w. – Bazylika Katedralna w Płocku Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Zygmunta w Płocku 80 000,00 zł płocki
29. Remont zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 22 w Płocku Firma Usługowa „W-IZA” Izabela Wierzbicka 100 000,00 zł płocki
30. Odtworzenie drzwi wejściowych kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku 60 000,00 zł gostyniński
31. Remont konstrukcji więźby i wymiana pokrycia – wieży i dzwonnicy kościoła parafialnego pw. Bożego Ciała w Sobowie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Hieronima w Sobowie 70 000,00 zł płocki
32. Prace konserwatorskie polegające na naprawie pokrycia dachowego oraz wymianie obróbek blacharskich na budynku kościoła pw. Św. Klemensa w Kępie Polskiej Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zakrzewie z siedzibą w Kępie Polskiej 100 000,00 zł płocki
33. Remont konstrukcji więźby budynku, podłogi strychu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Rębowie 90 000,00 zł płocki
34. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii wnętrza – konserwacja polichromii sklepienia i ścian w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie 100 000,00 zł sierpecki
35. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy wzmocnieniu historycznej konstrukcji ścian Kościoła Parafialnego z 1775 r. w Dobrzykowie – Etap II Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzykowie 50 000,00 zł płocki
36. Konserwacja okien w kościele pw. św. Wawrzyńca we Wrzosie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca we Wrzosie 40 000,00 zł radomski
37. Konserwacja polichromii w kaplicy Matki Bożej Anielskiej kościoła
oo. Bernardynów w Radomiu – etap I
Klasztor oo. Bernardynów w Radomiu 40 000,00 zł radomski
38. Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Radomiu: naprawa bramy i zewnętrznej strony muru od ulicy Kieleckiej wraz z naprawą fundamentów i izolacją przeciwwilgociową Parafia Ewangelicko-Augsburska w Radomiu 40 000,00 zł radomski
39. Remont elewacji wież i frontowej budynku kościoła pw. Krzyża Świętego w Przytyku – etap III Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 80 000,00 zł radomski
40. Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie – I etap Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie 40 000,00 zł przysuski
41. Remont elewacji budynku dawnego Szpitala pw. Św. Ducha obecnie Muzeum Regionalnego w Iłży Gmina Iłża 70 000,00 zł radomski
42. Odnowa XIX-wiecznego obrazu Ukrzyżowanie w Ołtarzu Głównym w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Kazanowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienia Pańskiego w Kazanowie 10 000,00 zł zwoleński
43. Remont elewacji kościoła pw. Św. Zygmunta w Siennie – etap III Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Zygmunta w Siennie 40 000,00 zł lipski
44. Dobieszyn, etap IV: renowacja elewacji, kościół parafialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie 80 000,00 zł białobrzeski
45. Remont  elewacji południowej wraz z montażem zegara na budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą Gmina Solec nad Wisłą 50 000,00 zł lipski
46. Pełna konserwacja stropu kasetonowego w prezbiterium kościoła pw. św. Krzyża w Kozienicach Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Krzyża w Kozienicach 60 000,00 zł kozienicki
47. Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Lisowie. Etap II – remont elewacji Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Lisowie 40 000,00 zł radomski
48. Restauracja zabytkowych organów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy, etap II Parafia pw. Narodzenia NMP w Starej Błotnicy 70 000,00 zł białobrzeski
49. Konserwacja ołtarza bocznego Matki Bożej z Dzieciątkiem w kościele w Sieciechowie, etap I Parafia pw. św. Wawrzyńca w Sieciechowie 35 000,00 zł kozienicki
50. Gródek, etap III: renowacja dzwonnicy, zespół kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Gródku Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Gródku 80 000,00 zł zwoleński
51. Prace konserwatorskie na elementach kamiennych kolumnady portyku fasady kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze 90 000,00 zł przysuski
52. Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowych warstw malarskich i wypraw wapiennych we wnętrzu prezbiterium kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Solcu nad Wisłą – III etap remontu wnętrza kościoła Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą 40 000,00 zł lipski
53. Prace konserwatorskie i organmistrzowskie przy organach piszczałkowych w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Iłży 60 000,00 zł radomski
54. Odtworzenie – wymiana pokrycia dachowego i rynien hełmów przy wieży południowej w elewacji frontowej Kościoła p w św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole 100 000,00 zł przysuski
55. Prace konserwatorsko-restauratorskie przy wystroju renesansowej kaplicy Kochanowskich w kościele farnym pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu, etap I Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu 70 000,00 zł radomski
56. Remont zabytkowego budynku „Podlasia” przy ul. Sienkiewicza 63 w Siedlcach Miasto Siedlce 100 000,00 zł siedlecki
57. Rewitalizacja terenu przy pałacu w Korczewie Fundacja „Pałac w Korczewie” 100 000,00 zł siedlecki
58. Renowacja ślusarki okiennej oraz ślusarki drzwiowej z częściową wymianą odtworzeniową w kościele parafialnym Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Skrzeszewie Parafia Rzymskokatolicka Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Skrzeszewie 12 000,00 zł sokołowski
59. Renowacja obrazu „Przemienienie Pańskie” z ołtarza głównego w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie 100 000,00 zł garwoliński
60. Prace remontowo – konserwatorskie i budowlane w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej oraz kruchty w zabytkowym budynku kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach 100 000,00 zł siedlecki
61. Remont elewacji na budynku Kurii Diecezjalnej w Siedlcach Diecezja Siedlecka 100 000,00 zł siedlecki
62. Remont pokrycia dachowego naw bocznych zabytkowego budynku Kościoła w Zembrowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela w Zembrowie 100 000,00 zł sokołowski
63. Prace konserwatorskie polichromii kościoła parafialnego pw. św. Trójcy w Żeliszewie Podkościelnym Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Żeliszewie Podkościelnym 100 000,00 zł siedlecki
64. Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytku budynku plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem NMP w Maciejowicach – etap II Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Maciejowicach 60 000,00 zł garwoliński
65. Renowacja prezbiterium kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Górznie – etap II Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Górznie 120 000,00 zł garwoliński
66. Kompleksowy remont okien w kościele parafialnym w Pniewniku Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jana Chrzciciela w Pniewniku 40 000,00 zł węgrowski
67. Ratowanie substancji zabytkowej domu drewnianego z 1890 roku w Emilianówce – odtworzenie okładzin architektonicznych zewnętrznych oraz tynków wewnętrznych. Wykonanie projektu zamiennego Fundacja DOM OTWARTY 100 000,00 zł siedlecki
68. Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach dworu i oficyny w zespole dworsko-parkowym w Mościbrodach Dwór Mościbrody sp. z o. o. 90 000,00 zł siedlecki
69. Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Piotra i Pawła w Niemojkach gm. Łosice Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Niemojkach 100 000,00 zł łosicki
70. Kompleksowa konserwacja zabytkowej stolarki otworowej w Pałacu Zamoyskich w Warszawie – prace ratunkowe – etap 1a, elewacja zachodnia Stowarzyszenie Architektów Polskich 100 000,00 zł Warszawa
71. Remont elewacji budynku przy ul. Sempołowskiej 3 w Warszawie – etap II Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Sempołowskiej 3 100 000,00 zł Warszawa
72. Wykonanie ratunkowe izolacji poziomych i pionowych ściany południowej i wschodniej klasztoru oo. Dominikanów od strony ul. Mostowej i Starej w Warszawie Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (oo. Dominikanów) 70 000,00 zł Warszawa
73. Wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachowej wraz z naprawą poszycia oraz kompleksowa konserwacja elewacji południowej i zachodniej w cerkwi pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie – etap III Parafia św. Jana Klimaka w Warszawie 100 000,00 zł Warszawa
74. Modernizacja i remont wnętrz komunikacyjnych budynku Społecznego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19A w Warszawie Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 70 000,00 zł Warszawa
75. Warszawa Płudy, Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Ratowicze prace – remont dachu, izolacje, odgrzybianie, osuszanie, elewacje – kontynuacja Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie 90 000,00 zł Warszawa
76. Kompleksowa konserwacja ołtarza św. Jana Nepomucena w kościele parafialnym w Miedniewicach Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) 130 000,00 zł Warszawa
77. Warszawa, dawny Klasztor Karmelitów Bosych (XVII w.) – konserwacja i restauracja elewacji zewnętrznej – kontynuacja prac Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie 120 000,00 zł Warszawa
78. Remont i renowacja elewacji oraz poszycia dachów nad nawami bocznymi – Prezbiterium i Kaplice – elewacje zakrystii, Korpus Nawowy – elewacja północna nawy głównej (kondygnacja I) – Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Parafia św. Jakuba w Warszawie Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jakuba Apostoła w Warszawie na Ochocie 100 000,00 zł Warszawa
79. Rewitalizacja kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie – kościół górny – etap II – nawa główna i nadchórze Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Warszawie 100 000,00 zł Warszawa
80. Remont klatki schodowej nr 1 w Kamienicy przy ul. Ujazdowskich 18 w Warszawie Wspólnota Mieszkaniowa przy Alejach Ujazdowskich 50 000,00 zł Warszawa
81. Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego zabytkowego budynku w miejscowości Siennica Gmina Siennica 50 000,00 zł miński
82. Konserwacja ścian kościoła w gotyckim kościele pw. Zwiastowania NMP w Serocku – etap III – nawa Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Serocku 120 000,00 zł legionowski
83. Konserwacja i remont części okien i witraży w zabytkowym kościele  w Lesznie – konserwacja witraży w nawach Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Lesznie 100 000,00 zł warszawski zachodni
84. Pałac w Brwinowie – rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną – wymiana stolarki okiennej Gmina Brwinów 70 000,00 zł pruszkowski
85. Osuszenie fundamentów i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej północnych piwnic budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej Powiat Grodziski 40 000,00 zł grodziski
86. Prace remontowo -konserwatorskie przy pokryciu gontowym dachu kościoła Świętej Trójcy w Chynowie Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy w Chynowie 33 000,00 zł grójecki
87. Ratunkowa naprawa i doprowadzenie do stanu bezpiecznego użytkowania piwnicy pałacu w Gawłowie Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza 140 000,00 zł sochaczewski
88. Remont więźby dachowej i pokrycia dachu w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie (30%) – etap II Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie 140 000,00 zł grójecki
89. Renowacja zabytkowego parku w Młodzieszynie – wykonanie alejek parkowych oraz drogi wewnętrznej – etap II Gmina Młodzieszyn 70 000,00 zł sochaczewski
90. Konserwacja i rekonstrukcja polichromii w prezbiterium kościoła pw. św. Małgorzaty we Wrociszewie – etap I Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty we Wrociszewie 70 000,00 zł grójecki