Blisko 15 kolejnych inwestycji ze wsparciem samorządu Mazowsza

Władze Mazowsza pomagają lokalnym samorządom w realizacji kolejnych inwestycji. Tym razem wsparcie trafi na realizację 8 inicjatyw rad senioralnych oraz 6 inwestycji sportowych. Wartość dofinansowania to ponad 1,7 mln zł. Dziś umowy w tej sprawie podpisała członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. W spotkaniu udział wziął także radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba.

Od maja władze regionu podpisują umowy z lokalnymi samorządowcami na wsparcie w ramach mazowieckich programów wsparcia. Jak zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, w tym roku dzięki pomocy sejmiku województwa zrealizowane zostaną tysiące inwestycji w całym regionie.

– A to wszystko dzięki naszym programom wsparcia. Cały czas podpisujemy jeszcze umowy. Dziś kolejne na remonty i budowę bazy sportowej oraz działania na rzecz seniorów. Są to inwestycje, które przede wszystkim będą służyć mieszkańcom regionu. Dlatego cieszy nas fakt, że samorządowcy z coraz większym zaangażowaniem aplikują o środki na takie przedsięwzięcia – dodaje członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

#Mazowszedlasportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować ponad 500 obiektów sportowych. W tym roku samorząd Mazowsza przeznaczył rekordowe 41 mln zł na kolejne sportowe inwestycje. Dziś umowy w tej sprawie podpisało 6 gmin z regionu.

 

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Nazwa zadania Kwota pomocy finansowej
1. Gmina Rzekuń Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181 — etap III park trampolin wraz
z samodzielną ścianą wspinaczkową jako strefę zdrowia i rekreacji
300 000
2. Gmina Skórzec Modernizacja hali sportowej 100 000
3. Gmina Nieporęt Budowa przystani żeglarskiej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie 300 000
4. Gmina Karczew Budowa trybuny etap I 300 000
5. Gmina Płoniawy-Bramura Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Płoniawach-Bramurze 300 000
6. Gmina Leoncin Remont Hali sportowej w Leoncinie 300 000
1 600 000

#Mazowszedlaseniorów

Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza, w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. To działania wspierające rozwój ich rozwój i inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych. W tym roku samorząd Mazowsza dofinansował łącznie 43 projekty o wartości 778 tys. zł. Dziś w tej sprawie podpisane zostały ostanie umowy na realizację 8 przedsięwzięć.

Lp. Beneficjent Nazwa zadania Kwota pomocy finansowej
1 Gmina Góra Kalwaria Senioralia sołeckie w gminie Góra Kalwaria 19 920,00
2 Gmina Lesznowola AKTYWNOŚĆ SIŁĄ LESZNOWOLSKIEGO SENIORA 20 000,00
3 Gmina Milanówek Rozwój kompetencji członków Rady Seniorów w Milanówku 8 000, 00
4 Miasto Ostrołęka Świadomie po zdrowie z Radą Seniorów w Ostrołęce 19 200,00
5 Gmina Piaseczno I PIASECZYŃSKIE SENIORALIA – sportowa olimpiada seniorów 19 998, 00
6 Gmina Miasto Płock Senioriada 2022 – Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów 9 020,00
7 Warszawa Miasto Stołeczne – Dzielnica Ursynów Poznajemy Mazowsze – cykl wycieczek dla ursynowskich seniorów 20 000, 00
8 Gmina Słupno Podaruj drugie życie meblom i wyposażeniu domowemu – renowacja i recykling 19 998,00
136 136,00 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego