Będzie ekologiczniej w gminie Boguty-Pianki

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Boguty-Pianki w powiecie ostrowskim. Fundusze unijne pomogą zrealizować inwestycje związane z ochroną powietrza w Domu Lekarza, Domu Nauczyciela oraz w Ośrodku Zdrowia. Zaplanowane prace dotyczą m.in. modernizacji kotłowni w budynkach, montażu instalacji fotowoltaicznej, a także zakupu dwóch kotłów na biomasę. Wartość wsparcia to ponad 1 mln zł. Dziś umowę w tej sprawie podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc oraz wójt gminy Boguty-Pianki Jędrzej Michał Drewnowski i skarbnik gminy Mirosława Zbrzeźniak.

Dzięki funduszom unijnym, mazowieckie gminy walczą z zanieczyszczeniem środowiska. Jednym z takich działań jest wymiana starych pieców, np. węglowych. Z dofinansowania do ekologicznego ogrzewania skorzystają również mieszkańcy gminy Boguty-Pianki. Ponad 1 mln zł z programu regionalnego zostanie przeznaczone, m.in. na wymianę urządzeń grzewczych w budynkach wielorodzinnych oraz w budynku użyteczności publicznej. Będzie taniej i bez smogu.

Ekologiczne działania

W ramach projektu zaplanowano wymianę starego urządzenia grzewczego dostarczającego do tej pory ciepło do dwóch budynków wielorodzinnych. Inwestycje zostaną przeprowadzone w Domu Nauczyciela oraz w Domu Lekarza. Nowe kotły na biomasę pozwolą obniżyć koszty związane z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewaniem. Budynki przejdą również termomodernizację.

Dodatkowo nowy piec zostanie zamontowany w gminnym Ośrodku Zdrowia. Na dachu budynku zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznej. Energia elektryczna wytworzona w ten sposób będzie zużywana na potrzeby ośrodka.

Tytuł projektu: Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki

Beneficjent: Gmina Boguty-Pianki

Całkowita wartość projektu: 1 874 372,82 zł

Kwota dofinansowania: 1 036 922,86 zł

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej