Bardzo subiektywny przewodnik historyczny: Pomnik przy dworcu w Teresinie – poniedziałek, 5 lipca

W poniedziałek, 5 lipca  zapraszamy na kolejny odcinek historycznej audycji Marka Orzechowskiego „Bardzo subiektywny przewodnik historyczny”.

Tym razem przedmiotem rozważań będzie pomnik przy dworcu, czyli historia obelisku upamiętniającego niemiecką zbrodnię z 1 grudnia 1943 roku.

Premiera – poniedziałek, 5 lipca, 10.15
Powtórka – czwartek, 8 lipca, 17.15.

II wojna światowa wycisnęła swoje piętno na mieszkańcach tej ziemi. Pierwsze bomby spadły m.in. na klasztor Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. W listopadzie 1939 roku okupant niemiecki zniósł samorząd wiejski, pozostawiając wójta i sołtysów oraz urząd gminy z sekretarzem. Wójta mianował starosta i zatwierdzał szef okręgu (dystryktu). Mimo bardzo surowych rygorów okupacyjnych, wielu wójtów i sołtysów współpracowało z podziemiem. Represje nie ominęły również duchownych. W 1941 roku Niemcy aresztowali i wywieźli do Auschwitz założyciela i gwardiana Niepokalanowa, o. Kolbego. Sam Niepokalanów stał się miejscem schronienia dla polskiej ludności wysiedlanej z Poznańskiego oraz ukrywających się Żydów. Miejscowa ludność poddawana była okrutnemu aparatowi okupacyjnemu. W 1943 roku obok stacji PKP Niemcy rozstrzelali 20 więźniów z Pawiaka w odwecie za wysadzenie przez oddziały AK niemieckiego transportu kolejowego w pobliżu Teresina. W czasie wycofywania się w styczniu 1945 roku Niemcy wysadzili w powietrze budynek stacji kolejowej. Wkraczający na ziemie polskie Sowieci ustanawiali własne rządy. /Fragment tekstu za: teresin.pl/

Na zdjęciu – Dworzec w Teresinie, widok współczesny.
fot. za: teresin.pl