Bardzo subiektywny przewodnik historyczny: Grodzisko w Błoniu – poniedziałek, 27 grudnia, 10.15

W najbliższej audycji „Bardzo subiektywny przewodnik historyczny” Marek Orzechowski podejmie temat Grodziska w Błoniu.

Jak podaje Wikipedia:
Badania archeologiczne (z lat 1950-51 oraz 1971) ujawniły istnienie w granicach administracyjnych miasta Błonie, grodziska wczesnośredniowiecznego z XIII wieku, a w głębszych warstwach pozostałości osadnictwa z VIII wieku. Grodzisko wznosi się ok. 10 metrów ponad otaczającymi je łąkami.

Grodzisko o kształcie owalnym (100 x 120 m.) składało się z dwóch części: z wydzielonego stożka (8 x 18 x 8 m.) oraz otaczającego go półkolistego majdanu. Stożek i majdan otaczały wały południowy, środkowy i północny oraz fosa. Wał południowy i fosa grodu na skutek prac rolniczych prawie nie zachowały się. Wały miały konstrukcję drewniano-ziemną. Przejście między stożkiem a drugą częścią grodu było możliwe prawdopodobnie poprzez zwodzony most nad fosą. Na majdanie odkopano pozostałości ceglanego budynku mieszkalnego a w jego środku luźne fragmenty cegieł, ułamki naczyń z gliny oraz fragmenty szkliwionych dzbanów z białej glinki. Odnaleziono też pozostałości po warsztacie brązowniczym oraz relikty takie, jak bransolety, nożyce, klucze, groty strzał.

Ceglana budowla pełniła prawdopodobnie funkcję dworu – siedziby władcy grodu. Jako pozostałość siedziby książęcej jest jednym z najcenniejszych zabytków archeologicznych Mazowsza.

Wzniesienie grodu można wiązać z księciem Siemowita, synem Konrada I, który fortyfikował granice swojej dzielnicy (Mazowsze Czerskie).

Premiera – poniedziałek, 27 grudnia, 10.15
Powtórka – czwartek, 30 grudnia, 17.15.

Na zdjęciu – Grodzisko w Błoniu. Fot. za: https://m.facebook.com/bloniemiasto/