Bardzo subiektywny przewodnik historyczny: Cukrownia w Młodzieszynie, cz.2 – poniedziałek, 9 sierpnia, 10.15

W poniedziałek, 9 sierpnia w audycji historycznej Marka Orzechowskiego „Bardzo subiektywny przewodnik historyczny” usłyszymy o zapomnianej cukrowni w Młodzieszynie cz.2 (na zdjęciu).

Premiera – poniedziałek, 9 sierpnia, 10.15
Powtórka – czwartek, 12 sierpnia, 17.15.

Fot. Fot. Cukrownia w Młodzieszynie/zbiory Andrzej Kornacki