75. rocznica urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki

14 września 2022 roku przypada 75. rocznica urodzin Bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Data ta była inspiracją dla współczesnych czcicieli legendarnego Kapłana Solidarności do zorganizowania 16 i 17 września br. w duchowej stolicy naszej Ojczyzny czyli w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze – I edycji Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Kongres będzie wydarzeniem rozpoczynającym tegoroczną Jubileuszową 40. Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Celem Kongresu jest popularyzacja nauczania bł. ks. Jerzego Popiełuszki głównie wśród młodzieży oraz osób do 40 roku życia. Tak aby kolejne pokolenia, miały świadomość, że Katolik to ktoś, którego codzienność upływa w perspektywie wieczności.

Podczas dwóch dni Kongresu odbędą się 2 główne debaty i 12 paneli tematycznych w Bastionie św. Barbary i w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze. Tytuł każdej debaty tego wydarzenia jest myślą bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W charakterze uczestników debat i moderatorów uczestniczyć będzie ponad 70 osób. Wśród nich będą Kapłani zasłużeni dla Solidarności, świadkowie życia i działalności duszpasterskiej Księdza Jerzego, historycy, dziennikarze, ale nade wszystko osoby
o różnych wrażliwościach reprezentujące wiele środowisk. Osoby te posiadając bardzo inspirujące doświadczenia osobiste i zawodowe będzie dzieliło się swoimi refleksjami, co do zaproponowanych myśli bł. ks. Jerzego. Kongres zakończy podpisanie Karty Kongresu bł. ks. Jerzego. Szczegółowe informacje dotyczące programu zawarte są na stronie www.xjerzy.pl

Planowane wydarzenie, należy traktować przede wszystkim jako miejsce działania łaski Bożej. Dlatego dzieło to jest obecnie stale omadlane przez kilka wspólnot Sióstr Klauzurowych.

Ekscelencja Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski udzielił patronatu honorowego wraz z pasterskim błogosławieństwem dla uczestników i organizatorów Kongresu. Patronat honorowy objął także o. Janusz Sok CSsR, który pełni posługę Przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, jak i s. Dolores – Dorota Zok SSpS, która pełni posługę Przewodniczącej Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Organizatorem tego wydarzenia jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa z Gdańska przy współudziale Fundacji Instytut Mediów (działającej na rzecz środowiska
Tygodnika Katolickiego „Niedziela”).

Przygotowania do organizacji Kongresu odbywają się we ścisłej współpracy z Partnerami Strategicznymi Kongresu czyli Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” oraz Fundacją im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”. Patronem medialnym Kongresu jest m. in. Życie Zakonne.

Ze względu na wymogi bezpieczeństwa oraz ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy planują prowadzić transmisję on-line z poszczególnych debat, która dostępna będzie na stronie internetowej www.xjerzy.pl

Za: www.zyciezakonne.pl