7 czerwca: wspomnienie liturgiczne Męczenników z Pariacoto

7 czerwca 1986 r. w kościele pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu bł. Zbigniew Strzałkowski przyjął święcenia prezbiteratu, a bł. Michał Tomaszek – diakonatu. Wyjątkowo w tym dniu uroczystość była wspólna, ponieważ obchodzono 750-lecie przybycia franciszkanów do Wrocławia. Data wspólnych święceń stała się – po ich męczeńskiej śmierci 9 sierpnia 1991 r. w Pariacoto – datą ich wspomnienia liturgicznego na terenie Polski. 9 sierpnia wspominamy już bowiem św. Edytę Stein.

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem bł. Michała i bł. Zbigniewa, Męczenników z Pariacoto

Boże, który powołałeś błogosławionych Michała i Zbigniewa, kapłanów,

do naśladowania Chrystusa za wzorem św. Franciszka z Asyżu,

i dla dobra ludu im powierzonego

umocniłeś ich Twoim Duchem aż do męczeństwa,

spraw, abyśmy za ich wstawiennictwem wzrastali w miłości do Ciebie

i w łaskawej służbie wobec najmniejszych.

Udziel nam również łaski…, o którą prosimy

za wstawiennictwem błogosławionych Męczenników z Pariacoto

i ucz nas zawsze wypełniać Twoją świętą wolę.

Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego

Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Zapraszamy na stronę internetową, poświęconą błogosławionym franciszkanom – meczennicy.franciszkanie.pl

Tekst: franciszkanie.pl
Na zdjęciu – ojciec Michał (z lewej) i o. Zbigniew/fot. meczennicy.franciszkanie.pl –