6 lipca – wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Święto Matki Bożej Uzdrowienia Chorych ustanowił papież Paweł VI. On również mianował Ją główną Patronką Apostolstwa Chorych w Polsce . Od 1968 r. to Jej święto obchodzone jest 6 lipca każdego roku. Oto treść papieskiego dekretu:

„Zbożne dzieła, które świadczą, że jesteśmy chrześcijanami — niemało przyczyniają się do tego, że ci, którzy chorują i cierpią boleści, doznają ulgi i pociechy. Za Przewodniczkę w tych dziełach chrześcijańskiej miłości słusznie uważana jest Dziewica i Boża rodzicielka. Owszem, Ona to, pobożnie wzywana, nie przestaje, macierzyńską swą opieką podnosić na duchu potrzebujących i nieszczęśliwych. Ją przeto, wzywaną przez Kościół jako ,,Uzdrowienie Chorych”, Członkowie „Unii Apostolstwa Chorych” i wszyscy chorzy w Polsce czczą ze szczególnym pietyzmem i obrali sobie za Niebieską Patronkę.

Dlatego Umiłowany Syn Nasz Stefan, Świętego Rzymskiego Kościoła Kardynał — Prezbiter Wyszyński, Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski w imieniu wszystkich Biskupów Polski, zwrócił się do nas z prośbą, abyśmy wybór ten zatwierdzili. Spełniając chętnie to życzenie, My, zasięgnąwszy opinii Kongregacji Obrzędów, z całą świadomością i dojrzała rozwagą, oraz na mocy pełni władzy Apostolskiej, niniejszym Pismem na zawsze błogosławioną Maryję Dziewicę, której nadano tytuł „Uzdrowienie Chorych”, na główną u Boga Patronkę całej „Unii Apostolstwa Chorych” i wszystkich chorych w Polsce zatwierdzamy, czyli na nowo ustanawiamy i ogłaszamy, dodając wszystkie honory i przywileje liturgiczne, przysługujące prawnie wszystkim Patronom różnych społeczności, łącznie z uprawnieniem obchodzenia Jej święta corocznie w dniu 6 lipca oraz używania własnego formularza Mszy św. (…).

Wbrew ewentualnie przeciwnym zarządzeniom orzekamy i postanawiamy, ze niniejsze Pismo staje się i pozostaje prawomocne, ważne i skuteczne wszędzie i zawsze; otrzymuje i wywołuje swe pełne i całkowite skutki; ci zaś, których dotyczy i będzie dotyczyć, obecnie i w przyszłości, mogą powołać się na nie całkowicie, tak należy sprawę osądzać i rozumieć. Odtąd wszystko staje się nieważne i bez znaczenia, jeśli cos inaczej, przeciw Pismu mogłoby się zdarzyć ze strony kogokolwiek lub jakiejkolwiek władzy, świadomie czy nieświadomie.

Dan w Rzymie, u św. Piotra pod pieczęcią Rybaka dnia 27 stycznia w Roku Pańskim 1968, w piątym roku Naszego Pontyfikatu”.

Tak więc, od 1968 r., dzień 6 lipca stał się dla osób chorych, niepełnosprawnych i starszych w Polsce dniem pielgrzymkowym do Jasnogórskiej Pani a także do innych sanktuariów Maryjnych.

Za: Danuta Dajmund/https://www.apchor.pl/


Modlitwa do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Boże, Ty okazujesz nam
nieskończone miłosierdzie
w znakach i cudach
dokonanych przez wstawiennictwo
Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.
Pokornie Cię prosimy,
abyśmy za Jej przyczyną
cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała
oraz osiągnęli chwałę przygotowaną
dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
Matko Boża z Lourdes – módl się za nami.
Matko pod krzyżem stojąca – módl się za nami.
Matko miłosierna – módl się za nami.
Niebieska Lekarko dusz naszych – módl się za nami.
Uzdrowienie chorych – módl się za nami.
Orędowniczko nasza u Syna – módl się za nami.
Pani łagodna i bardzo łaskawa – módl się za nami.
Nadziejo chorych i strapionych – módl się za nami.
Męstwo cierpiących i prześladowanych – módl się za nami.
Pocieszycielko zasmuconych – módl się za nami.
Oparcie niewinnych i pokrzywdzonych – módl się za nami.
Ostojo cichych i pokornych – módl się za nami.
Opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem – módl się za nami.
Zwiastunko Bożego pokoju – módl się za nami
Wspomożycielko uciekających się do Ciebie – módl się za nami.
Wzorze cierpliwości – módl się za nami.
Ratunku ginących grzeszników – módl się za nami.

Abyśmy wiernie Synowi Twemu służyli – przyczyń się za nami.
Abyśmy we wszystkim pełnili Jego świętą wolę – przyczyń się za nami.
Abyśmy grzechami ciężkimi Go nie zasmucali – przyczyń się za nami.
Abyśmy cierpienia nasze przyjmowali z pokorą – przyczyń się za nami.
Abyśmy w rozpacz nie popadali – przyczyń się za nami.
Abyśmy chorym z miłością służyli – przyczyń się za nami.
Abyśmy w chorobie ducha nie tracili – przyczyń się za nami.
Abyśmy od niebezpieczeństw duszy i ciała zostali zachowani – przyczyń się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Boże, Ty okazujesz nam nieskończone miłosierdzie swoje przez znaki i cuda, dokonane za wstawiennictwem naszej Matki, Niebieskiej Lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za Jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Za: http://www.czarnowasy.opole.opoka.org.pl/