5 stycznia – wspomnienie bł. Marceliny Darowskiej

Bł. Matka Marcelina Darowska – założycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia (Niepokalanek) i klasztoru w Szymanowie (k./Niepokalanowa) to postać niezwykle ciekawa. W dniu jej liturgicznego wspomnienia zachęcamy do zapoznania się z biografią matki Marceliny, do modlitwy za jej wstawiennictwem, do modlitwy o jej kanonizację, a także do lektury jej tekstów, zamieszczonych na stronie Sióstr Niepokalanek.

***

Marcelina urodziła się 16 stycznia 1827 r. w Szulakach, w rodzinie ziemiańskiej. W młodości pracowała w majątku, a także uczyła wiejskie dzieci. Często też odwiedzała chorych. Od dzieciństwa myślała o życiu zakonnym; jednak zgodnie z wolą ojca w wieku 22 lat wyszła za mąż za Karola Darowskiego. Wkrótce urodziła syna i córkę. Obowiązki żony i matki wypełniała wzorowo, nie pamiętając o sobie. Po trzech latach małżeństwa jej mąż zmarł nagle na tyfus, w rok później zmarł ich maleńki synek.

W celach leczniczych wyjechała za granicę. W Rzymie w czasie modlitwy zrozumiała, że jest wezwana do stworzenia zgromadzenia o charakterze wychowawczym. Jej ojcem duchowym był o. Hieronim Kajsiewicz. To on zapoznał ją z Józefą Karską, która także myślała o założeniu nowego zgromadzenia. Niestety, choroba córki Marceliny zmusiła ją do powrotu na Podole. Podjęła tu pracę społeczno-oświatową, pomagała chłopom w usamodzielnieniu się po uwłaszczeniu.

Mając 27 lat związała się w Rzymie prywatnymi ślubami ze zgromadzeniem tworzącym się wokół o. Hieronima i Józefy Karskiej. W 1863 r., po śmierci Józefy, została przełożoną nowej wspólnoty. Pius IX, błogosławiąc temu dziełu, powiedział: „To zgromadzenie jest dla Polski”.
W tym samym roku matka Marcelina przeniosła Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (niepokalanek) do Jazłowca (obecnie Ukraina). Otworzyła tam zakład naukowo-wychowawczy dla dziewcząt, który wkrótce stał się ośrodkiem polskości na terenie zaborów. Sercem pracy Zgromadzenia miało być wychowywanie dzieci i młodzieży. Wprowadziła nowatorską wówczas zasadę indywidualizacji w nauczaniu. Starała się nie tylko uczyć, ale przede wszystkim kształtować młode dziewczęta, aby mogły potem stać się dojrzałymi kobietami, żonami i matkami, zaangażowanymi w sprawy narodu i Kościoła.

Po kilku latach otwarto kolejny zakład, w Jarosławiu. Z czasem powstały też placówki w Niżnowie, Nowym Sączu i Słonimie. W 1907 r. Marcelina wysłała siostry do nowego zakładu w Szymanowie, niedaleko Warszawy. Uzyskanie od rządu carskiego pozwolenia na otwartą pracę u wrót stolicy graniczyło z cudem. Zgoda jednak nadeszła. Obecnie w Szymanowie znajduje się dom generalny zgromadzenia.
Marcelina zmarła 5 stycznia 1911 r. w Jazłowcu. Pozostawiła po sobie 144 tomy maszynopisów; stworzyła polską terminologię mistyczno-ascetyczną o zabarwieniu romantycznym. Beatyfikował ją św. Jan Paweł II w Rzymie 6 października 1996 r.

***

Litania do Błogosławionej Marceliny Darowskiej
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo – módl się za nami,
Święty Jozefie,

Błogosławiona Marcelino, wielbiąca Boga modlitwa i pracą,
Błogosławiona Marcelino, otwarta na działanie Ducha Świętego,
Błogosławiona Marcelino, służebnico Niepokalanej,
Błogosławiona Marcelino, ufająca Bogu wśród trudności i cierpień,
Błogosławiona Marcelino, któraś we wszystkim starała się spełnić Wolę Bożą,
Błogosławiona Marcelino, któraś służyła sprawie Królestwa Bożego w ludzkich sercach
Błogosławiona Marcelino, któraś ukochała myśl Bożą nad każdym człowiekiem i każdym narodem
Błogosławiona Marcelino, któraś pragnęła takiej jedności między ludźmi i narodami, jakiej wzór mamy w Trójcy Przenajświętszej,
Błogosławiona Marcelino, któraś karmiła się Słowem Bożym jak chlebem powszednim,
Błogosławiona Marcelino, kochająca prawdę
Błogosławiona Marcelino, niewiasto mężna zwyciężająca pokusy szatana,
Błogosławiona Marcelino, któraś poświęciłaś się wychowaniu młodego pokolenia,
Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas, wierności obowiązkom,
Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas, że największym nieszczęściem jest grzech i każesz się modlić za grzeszników,
Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas, że najlepszą naprawą złej przeszłości jest dobra teraźniejszość,
Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas, jak w godzinach prób i cierpień trwać przy Bogu i zgadzać się z Jego wolą,
Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas, że trzeba kochać, aby być kochanym,
Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas, że trzeba uszczęśliwiać, żeby być szczęśliwym
Błogosławiona Marcelino, wzorze modlitwy i zawierzenia Bogu,
Błogosławiona Marcelino, wzorze nadziei, która wszystko przetrzyma,
Błogosławiona Marcelino, wzorze miłości przebaczającej,
Błogosławiona Marcelino, wzorze czystości, bez której nie można oglądać Boga,
Błogosławiona Marcelino, wzorze zakonnicy Oddanej całkowicie Bogu i ludziom,
Błogosławiona Marcelino, wzorze kobiety: Żony, matki, wdowy.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże, który wybrałeś błogosławioną Marcelinę Darowską, aby pociągnęła ludzi, zwłaszcza młodzież i dzieci, do Twojej miłości i była wzorem szukania tylko Ciebie, spraw, błagamy, abyśmy jak ona kochali zawsze Twoją Świętą Wolę i pełniąc ją, w każdej chwili życia zasłużyli, aby dojść do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.
Za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej
We Lwowie z dn. 5.01.1999r. Nr 54/99


Modlitwa o kanonizację bł. Matki Marceliny Darowskiej
Boże, który przez przykład życia bł. Marceliny Darowskiej ukazałeś wzór pełnego oddania się i zawierzenia Tobie Samemu, spraw łaskawie, by Kościół cieszył się jej wyniesieniem do grona świętych, a przez to coraz głębiej odkrywał piękno powszechnego powołania do świętości. Za jej wstawiennictwem udziel i nam łaski…, o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Błogosławiona Marcelino, módl się za nami!

Informacje o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem bł. Marceliny Darowskiej prosimy kierować na adres:
Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek
96-516 Szymanów, ul. Szkolna 2, tel. (046) 8649110

Fot. niepokalanki.pl