Samorząd Mazowsza nagrodził opiekunów stypendystów

By docenić pracę najlepszych nauczycieli, samorząd województwa organizuje konkurs „Opiekun Stypendysty Roku”. Wyróżniani są w nim nauczyciele, którzy opiekują się nagrodzonymi w mazowieckim programie stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Tym razem doceniono 23 pedagogów z całego Mazowsza. Dziś w siedzibie MSCDN w Warszawie laureaci odebrali nagrody z rąk członkini zarządu województwa Elżbiety Lanc.

Nagrody nauczycielom przyznano już po raz piąty. Jak podkreśla członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc, to sposób na docenienie ich pracy i zaangażowania.

– Na Mazowszu mamy bardzo duże grono uzdolnionych uczniów, ale niezwykle ważne jest też odpowiednie wsparcie ich przez opiekunów. Nauczyciele, którzy potrafią rozbudzać zainteresowania, wskazywać uczniom kierunki rozwoju i przekazywać w atrakcyjny sposób wiedzę, to prawdziwy skarb – podkreśla.

Najlepsi nauczyciele zostali wyłonieni spośród pedagogów, którzy sprawowali w minionym roku szkolnym opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi projekty edukacyjne w ramach prowadzonego przez samorząd województwa „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. Nauczyciele otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 4 tys. zł.

– Widać wyraźnie, że młodzież ma pasję i wiele talentów, a dzięki współpracy z nauczycielami może je realizować i osiągać swoje cele. To dobrze wróży na przyszłość polskiej nauki i jej rozwojowi na Mazowszu – podkreśla Krzysztof Skolimowski, przewodniczący sejmikowej komisji edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.

W ramach ostatniej edycji programu stypendialnego wsparcie finansowe na rozwój edukacyjny otrzymało 632 uczniów z całego województwa. Każdy ze stypendystów otrzymał ponad 5 tys. zł (ponad 500 zł miesięcznie). Pieniądze z marszałkowskiego stypendium pomogły w zakupie wyposażenia do nauki, fachowej literatury, udziale w kursach językowych, obozach naukowych, wycieczkach i zajęciach pozaszkolnych. Łączna wartość tej edycji projektu wyniosła ponad 3,3 mln zł, z czego 80 proc. stanowiły środki unijne.

Podczas uroczystości w warszawskim MSCDN zostały również zaprezentowane projekty edukacyjne stypendystów pt. „Jak uczy się mózg” i „Charakterystyka preferencji penetrowania pożytku w zależności od jego zróżnicowania gatunkowego przez wybranych przedstawicieli rzędów błonkoskrzydłych, muchówek, chrząszczy i motyli w kontekście działań rewitalizacyjnych przestrzeni zieleni miast i pól uprawnych”.

Lista nagrodzonych nauczycieli:

Rejon ciechanowski

 1. Mirosław Łabanowski- Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie
 2. Urszula Rembecka- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kuligowskiego w Szreńsku
 3. Dorota Sobocińska- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego- Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku
 4. Anna Świerczewska- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego- Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku
 5. Aleksandra Borzęcka- Szkoła Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Baboszewie

Rejon ostrołęcki

 1. Iwona Majewska- Szkoła Podstawowa im. 18 Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
 2. Izabela Żyłowska- Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej

Rejon płocki

 1. Ewa Rashid- Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
 2. Martyna Kochańska- Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
 3. Justyna Portalska- Szkoła Podstawowa w Proboszczewicach
 4. Urszula Wichrowska- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąbinie

Rejon radomski

 1. Iwona Wilk – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu
 2. Kamila Rozwadowska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie
 3. Katarzyna Klich-Charicka – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Białobrzegach
 4. Izabela Wójcik- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy
 5. Joanna Leśnowolska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie

Rejon siedlecki

 1. Justyna Troć – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach
 2. Barbara Patoleta – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

Rejon warszawski

 1. Agnieszka Wójcicka- Społeczna Szkoła Podstawowa Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Milanówku
 2. Katarzyna Domeradzka – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
 3. Magdalena Krajewska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii
 4. Krystyna Raczyńska vel Wasiluk – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie
 5. Renata Majcher – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego