33 dniowe ćwiczenia duchowe przygotowujące do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort: 20 lutego 2019

W imieniu wspólnoty parafialnej Rycerstwa Niepokalanej z warszawskiego Wilanowa, serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie 33 dniowych ćwiczeń duchowych Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, które odbędzie się w dniu 20 lutego br. (środa) podczas Mszy św. o godz. 18:00. W trakcie konferencja ojca Mihovila Filipovicia SMM – Przełożonego Zgromadzenia Ojców Misjonarzy Montfortanów w Polsce.

POCZĄTEK:

Każdy w swoich domach rozpoczyna ćwiczenia duchowe w dniu 20 lutego (w środę), zaś osoby chętne serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18:00 wraz z konferencją, w której weźmie udział ojciec Mihovil Filipović SMM – Przełożony Zgromadzenia Ojców Misjonarzy Montfortanów w Polsce (założone przez św. Ludwika Marię Grignion de Montforta we Francji w 1705 r.).

KONIEC:

Zakończenie ćwiczeń duchowych i Zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort odbędzie się w dniu 25 marca 2019r. (poniedziałek) o godz. 18:00.

Podczas Mszy Świętej w dniu Zwiastowania Pańskiego NMP, odbędzie się uroczysty „Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi”. Tego dnia jest również odpust zupełny dla Rycerstwa Niepokalanej.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystym Zawierzeniu, mogą to uczynić prywatnie, odmawiając Akt Zawierzenia w Kościele lub w kaplicy (zalecane jest przyjęcie Komunii Świętej tego dnia, ale nie jest to warunek konieczny).

REGUŁY:

Cały okres ćwiczeń duchowych jest związany z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów książki pt. „Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort” (1673-1716). Książka jest dostępna w katolickich księgarniach i przez internet, np. TUTAJ.

Wszyscy zaczynamy indywidualnie w swoich domach i przez 33 dni zgodnie z powyższą książką, czytamy fragmenty przeznaczone do rozważenia na każdy dzień rekolekcji (potrzeba przeznaczyć około 30 minut dziennie na ćwiczenia duchowe). Wiąże się to z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów książki. Pierwsze 12 dni to czas odrywania się od ducha tego świata, aby móc lepiej zrozumieć ducha Chrystusa. Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Jest on podzielony na 3 tygodniowe okresy, z których każdy trwa 7 dni. W pierwszym z nich poznajemy – w świetle nauki Chrystusa – samych siebie, swoje grzechy, słabości i cnoty. Drugi okres jest czasem poznawania godności, przywilejów i cnót Maryi. Trzeci tydzień to poznawanie Jezusa i Jego zbawczego dzieła. Po 33 dniach przygotowań nastąpi uroczyste Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.

WAŻNE DATY:

– 20 lutego 2019 r. (środa): zaczynamy zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi w swoich domach ćwiczenia duchowe przez 33 dni.

– 02 marca 2019 r. (I. sobota miesiąca, MI), godz. 19:00: konferencja MI ks. Piotra dotycząca podsumowania pierwszych 12 dni ćwiczeń duchowych na temat kształtowania w sobie cnót: skromności, samozaparcia, pokory, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i prawdomówności.

– 13 marca 2019 r. (II. środa, MI): spotkanie modlitewno–formacyjne Wspólnoty MI wraz z konferencją ks. Piotra dotycząca następnych 21 dni ćwiczeń duchowych na temat poznawania Chrystusa i Maryi, składający się z 3 okresów: wzbudzenie w sobie aktu żalu za grzechy. Poznawania naśladowania cnót Matki Bożej i praktykowanie aktów miłości Boga i bliźniego, na staraniu się o radosne znoszenie cierpień i na proszeniu Boga o łaskę wybaczania każdej doznanej krzywdy.

– 25 marca 2019 r. (poniedziałek): odbędzie się uroczyste „Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montforta” podczas Mszy św. o godz. 18:00, w dniu Zwiastowania Pańskiego NMP. Tego dnia jest również odpust zupełny dla Rycerstwa Niepokalanej. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystym zawierzeniu, mogą to uczynić prywatnie.

ZAPISY i PYTANIA prosimy kierować pod adres: niepokalana.wilanow@gmail.com