3,2 mln zł z budżetu Mazowsza dla gminy Izabelin

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Truskaw, zakup mobilnego laboratorium do badań jakości powietrza oraz zapobieganie bezdomności zwierząt to trzy projekty gminy Izabelin, które otrzymają ponad 3,2 mln zł z budżetu Mazowsza. Umowy na dofinansowanie z władzami gminy podpisała dzisiaj Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska podkreśla, że samorządy aktywnie ubiegają się o pomoc finansową z budżetu Mazowsza. – Dzisiaj podpisaliśmy trzy umowy na ponad 3,2 mln zł wsparcia dla gminy Izabelin. Najwięcej środków pochłonie budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Truskaw. Pomożemy również w zakupie specjalnego pojazdu, który będzie równocześnie mobilnym laboratorium do badań jakości powietrza. Dzięki temu gmina będzie mogła sprawdzać, jak realizowana jest uchwala antysmogowa. Nie zapominamy również o zwierzętach. Przeznaczyliśmy również ponad 5 tys. zł na zapobieganie ich bezdomności.

Powietrze i zwierzęta ze wsparciem

Gmina Izabelin otrzyma od samorządu województwa 200 tys. zł na zakup pojazdu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”. A także 5135 zł na „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Izabelin” z programu „Mazowsze dla zwierząt”.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Izabelinie

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” w gminie Izabelin wybudowany zostanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Powstanie on w miejscowości Truskaw w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki”. Kompleks będzie składał się z trzech obiektów. Pierwszy to budynek wielofunkcyjny przeznaczony na odpady niebezpieczne, z miejscem do napraw sprzętu, przestrzenią przeznaczoną na cele edukacyjne, m.in. do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, a także z możliwością wykorzystywania przez mieszkańców wszystkich sołectw. W budynku znajdzie się również pomieszczenie socjalne dla osoby obsługującej PSZOK. Budynek główny będzie magazynem przeznaczonym do zbierania poszczególnych frakcji odpadów. Będzie to pomieszczenie całkowicie szczelne, wyposażone w bramy uruchamiane przez mieszkańca, który będzie dostarczał konkretną frakcję odpadów. Magazyn zostanie podzielony na 11 boksów, które będą elastycznie dostosowywane do zapełnienia. Trzeci obiekt to altana zewnętrzna do prowadzenia zajęć edukacyjnych od wiosny do jesieni.

Punkt będzie posiadał wagę zewnętrzną, która umożliwi ocenę masę przywożonych odpadów, oraz system elektroniczny umożlwiający identyfikację osób dostarczających określone frakcje odpadów wraz z ich rejestracją. Punkt będzie całkowicie samowystarczalny energetycznie, dzięki zainstalowaniu na jego dachach paneli fotowoltaicznych umożliwiających całkowite pokrycie jego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Koszt inwestycji: 6 000 000 zł

Przyznana kwota dotacji: 3 000 000 zł

Planowany okres realizacji: lata 2023–2025

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego